Bošnjaci u Sandžaku nikada više neće prihvatiti porobljavanje i asimilaciju

2
43

Emir Elfić, predsjednik BDZ-a

Sjeverni Sandžak – Po Božijem određenju, mi Bošnjaci rođeni smo tu gdje jesmo, takvi kakvi jesmo, u Sandžaku, u nesigurnom vremenu, a historija nam je svjedok, da su vremena ovdje bila često nesigurna, i tako vjekovima istrajavamo, ponosni svojim, identitetom, imenom i vjerom.

Malo je pravih Bošnjaka, poštenih i svjesnih teškoća koje ovo mutno vrijeme donosi. U subotu, 25. decembra t.g. u Novom Pazaru je održana Osnivačka skupština Bošnjačko demokratske zajednice, jedanaeste bošnjačke partije iz Sandžaka. Stranka sa jasnim nacionalnim programom, željna promjena, sa novom ekipom očuvanih i neistrošenjih Bošnjaka, sa harizmatičnim predsjednikom, pred kojim su izazovi vremena, Bošnjaci u duši, a Sandžak u srcu. Ekskluzivno za web magazin Bošnjaci.Net imam čast razgovarati sa Emirom Elfićem, predsjednikom novoformirane Bošnjačke demokratske zajednice (BDZ).


Predsjednik novoformirane Bošnjačke demokratske zajednice u Sandžaku: Emir Elfić

BDZ šalje poruku jedinstva i zajedništva
Bošnjaci.Net: Gospodine Elfiću, čestitamo vam na osnivanju nove stranke. Rrecite nam zašto baš Bošnjačka demokratska zajednica?
ELFIĆ:
Hvala lijepa! Iz razloga što je bosnjačka, demokratska i zato što je zajdenica, jer nismo htjeli partiju, nećemo partijski okvir! Želimo da pošaljemo poruku jedinstva i zajedništva, i želimo da naša zajednica u ovom prvom periodu djeluje kao pokret.

Bošnjaci.Net: Ovo je jedanaesta partija Bošnjaka koja dolazi iz Sandžaka. Koji je razlog za formiranje BDZ?
ELFIĆ:
Aktuelne politike u Sandžaku su pokazale da jednostavno nisu spremne na izazove koje su pred njima postavili Bošnjaci. Činjenica je da aktuelna vladajuća politička partija nije ispunila svoja predizborna politička obećanja, u tom smislu je neophodno zaista formiranje novih pilitičkih partija, koje će jasno i nedvosmisleno zastupati prave interese Bošnjaka, i prije izbora i nakon izbora. Bošnjački narod se na posljednjim izborima odredio za Bošnjačko nacionalno vijeće, jasno definisao i precizirao u kojem smjeru treba da ide bošnjačka politika.

S premni smo se uhvatiti u koštac sa svim problemima koji tište Bošnjake u Sandžaku
Bošnjaci.Net: li smatrate da jedošlo vrijeme za kadrovske promjene među sandžačkim Bošnjacima. Za neke nove, mlađe, kvalitetnije, poštenije ljude, a da ovi sa dugim političkim stažom, eto prosto rečeno odu u „zasluženu penziju“?
ELFIĆ:
Kada govrimo o izazovima, mislim, da prije svega oni ne mogu da ogovore na te nove političke izazove koje vrijeme nameće. Potrebno je da se jave novi političati, kako se to žargonski kaže „političari novog kova“ i globalnih tokova, i svega onoga što se događa na nacionalnom nivou.
Situacija na lokalnom nivou je pokazala da su aktuelni političari istrošeni sa te strane, da je potrebno akumulirati jednu potpuno novu energiju kada je Sandžak u pitanju, a koje će imati snage da se uhvate u koštac sa svim problemima koje tište Bošnjake u Sandžaku.

Bošnjaci.Net: Da li će BDZ težiti promoviranju nacionalnog jedinstva među Bošnjacima? U suštini, šta je potrebno da se desi, da dođe do tog prijeko potrebnog jedinstva?
ELFIĆ:
Ja sam na Osnivačkoj skupštini BDZ postavio tezu bošnjačkog nacionalnog jedinstva i smatram da političke partije, koje djeluju u Sandžaku, ako ne mogu da se dogovore oko svih pitanja, treba da definišu makar tri stvari oko koje treba da se dogovore, a da čekaju jedan povoljnji period u budućnosti, kada se mogu dogovoriti oko tih stvari za koje trenutno dogovora nema.

BOŠNJACI I BNV: Bošnjački narod se na posljednjim izborima odredio za Bošnjačko nacionalno vijeće, jasno definisao i precizirao u kojem smjeru treba da ide bošnjačka politika.

POTREBNI POLITIČARI NOVOG KOVA: Potrebno je da se jave novi političati, kako se to žargonski kaže „političari novog kova“ i globalnih tokova, i svega onoga što se događa na nacionalnom nivou. Situacija na lokalnom nivou je pokazala da su aktuelni političari istrošeni sa te strane, da je potrebno akumulirati jednu potpuno novu energiju kada je Sandžak u pitanju, a koje će imati snage da se uhvate u koštac sa svim problemima koje tište Bošnjake u Sandžaku.

NI LIJEVO, NI DESNO: BDZ neće biti ni lijeva, ni desno orijentisana partija, već ćemo biti partija demokratskog centra koja će se zalagati za vladavinu prava, demokratskih vrijednosti i socijalne pravde…

AUTONOMIJA: Činjenice je da imamo i različitih oblika decentralizacija od konfederacija, preko federacija do autonomija i regiona. Ono što je definisano ustavom Srbije jeste da postoje dvije autonomne oblasti „Kosovao i Metohija“ i „Vojvodina“, ali i da se mogu osnivati nove autonome oblasti. Mi smo u svom programu decidno rekli autonomna regija. Također smo bili veoma jasni kada je prekogranična regija bila u pitanju, a to je da želimo da sačuvamo državni integritet obje države na čijim teritorijama se prostire Sandžak.

PRIMARNI INTERESI: Zarad autonomije spremni smo da razgovaramo i sa Podgoricom i sa Beogradom. Naglašavam očuvanje nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka, neprihvatanje asimilacije i borba protiv porobljavanja, primarni interesi na kojima će u narednom periodu insistirati Bošnjaci u Sandžaku.

Tri prioriteta oko kojih Bošnjaci trebaju da se dogovore
Bošnjaci.Net: Koja su to pitanje od kojih ne odustaje BDZ?
ELFIĆ:
Osnovni prioriteti oko kojih Bošnjaci trebaju da se dogovaraju jeste: jedinstvena Islamska zajednica, rješavanje pitanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća, prestanak vršenja pritiska na Internacionalni univerzitet. Moje lično mišljenje je, da zbog teške ekonomske situacije u Sandžaku, moramo pod hitno da se dogovrimo, da svako aktivno uzme učešća u rješavanju aktuelnih ekonomskih problema. To je pored ova tri, jedan od važnih prioriteta.

Bošnjaci.Net: Krajem devedestih godina, postojala je jedna predizborna poruka, „ni lijevo ni desno, već pravo“. U kojem pravcu se kreće Bošnjačka demokratska zajednica?
ELFIĆ:
BDZ neće biti ni lijeva, ni desno orijentisana partija, već ćemo biti partija demokratskog centra koja će se zalagati za vladavinu prava, demokratskih vrijednosti i socijalne pravde… Svih ovih dvadeset godina Bošnjaci su nedvosmisleno podržavali demokratiju, smatrajući da ukoliko se promjeni sistem vrijednosti u Srbiji i poštujući ta pravila Bošnjaci će moći da ostvare svoja ljudska i nacionalna prava. Međutim, samo u kratkom periodu, za vrijeme vladavine Zorana Đinđića, osjetilo se određeno rasterećenje u smislu odnosa Bošnjaka i države, a to i jeste pokazatelj da su Bošnjaci spremni da budu lojalni i ravnopravni građani Srbije. Ali, njegovim ubistvom, a poslije toga i ustavom koji je donijet 2006. godine, jednostavno sve je krenulo u drugom smjeru.

Zarad autonomije Sandžak spremni smo da razgovaramo i sa Podgoricom i sa Beogradom
Bošnjaci.Net: Koga vidite kao partnera od većih političkih partija u Srbiji?
ELFIĆ:
Kada je lokalni nivo u pitanju, nedosmisleno ćemo stati sa svima onima kojima su interesi Bošnjaka na prvom mjestu. Što se tiče nacionalnog nivoa sarađivaćemo sa svima koji budu na dostojenstven način posmatrali Bošnjake, ali i našu stranku kao ravnopravnog političkog faktora u tim pregovorima.

Bošnjaci.Net: U programu BDZ stoji da su Bošnjaci konstutivan narod, zalažete se za autonomiju Sandžaka. Zašto?
ELFIĆ:
Srpska vrhuška javnosti konstantno govori da želi evropske integracije i da želi da prihvati evropske vrijednosti. Što se tiče Evropske unije, prisutno je smanjenje uticaja postojećih granica. Idealno rješenje za stvaranje određnje kohezije u tom smislu, upravo je usmjerno na stvaranju regiona. Decentralizacija u svojoj suštini omogućuje i to da građani neposredno dolaze u kontakt sa vlastima. Činjenice je da imamo i različitih obika decentralizacija od konfederacija, preko federacija do autonomija i regiona. Ono što je definisano ustavom Srbije jeste da postoje dve autonomne oblasti „Kosovao i Metohija“ i „Vojvodina“, ali i da se mogu osnivati nove autonome oblasti. Mi smo u svom programu decidno rekli autonomna regija. Također smo bili veoma jasni kada je prekogranična regija bila u pitanju, a to je da želimo da sačuvamo državni integritet obje države na čijim teritorijama se prostire Sandžak. U tom smislu, zarad autonomije spremni smo da razgovaramo i sa Podgoricom i sa Beogradom. Naglašavam očuvanje nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka, neprihvatanje asimilacije i borba protiv porobljavanja, primarni interesi na kojima će u narednom periodu insistirati Bošnjaci u Sandžaku.

Diskriminatorska i rastistička izjava pomoćnika ministra
Bošnjaci.Net: Koliko je za BDZ važna podrška Islamske zajednica, Bošnjačkog nacionalnog vijeća?
ELFIĆ:
Muftija Muamer-ef. Zukorlić kao predvodnik Islamske zajednice profilisao je sebe kao zaštitnika nacionalnog i vjerskog identiteta Bošnjaka u Sandžaku. Mislim, da su mu u tom smislu, mnogo olakšali političari, kojima bila obaveza, a koju su potpuno zanemarili, to je što se tiče nacionalnog dijela. Iz razloga velikog povjerenja u Islamsku zajednicu koja je stožer očuvanja našeg vjerskog ali i nacionalnog identieta, smatramo da će nam upravo u nacionalnom pogledu, podrška od ovih institucija mnogo značiti.


Član kolegija Bošnjaci.Net Fahrudin Kladničanin u razgovoru predsjednikom BDZ Emirom Elfićem

Bošnjaci.Net: Pored toga što ste predsjednik sada najmlađe političke partije Bošnjaka, vi ste i potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Posljednje vrijeme BNV aktivno radi na internacionalnizaciji pitanja Sandžaka, fokusirajuće se na nacionalna i ljudska prava Bošnjaka. Kakvo je stanje po tom ptanju, trenutno u Sadnžaku?
ELFIĆ:
Što se tiče ljudskih prava u Srbiji postoje dvojaki standardi kada su Bošnjaci u pitanju. Vi znate, da su Bošnjaci pored Roma, jedini koji nemaju obrazovanje na svom jeziku, naša djeca su prinuđena da u školama biraju između maternjeg jezika i informatike. Pa, ako odaberete informatiku, ostali ste uskraćeni za obrazovanje na maternjem jeziku, ili ako odaberete maternji jezik ostali ste bez informatike. Što je nedopustivo! Dalje, klasičan primjer su recimo nazivi škola, od dvanaest osnovnih škola u Novom Pazaru, samo dvije nose ime po Bošnjacima. Kada je u pitanju Bošnjačko nacionalno vijeće, tu se jasno vidi na koji način se krše prava Bošnjaka, jer postoje dvojni standardi, za sva Vijeća/Savjete važe jedna pravila, za nas važe druga, na taj način se jasno diskriminišemo. Tome u prilog potvrđuje, jedna diskriminatorska i rastistička izjava, pomoćnika ministra Čiplića, koji je na konsultativnoj sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća rekao da su Bošnjaci „specifični“ i da za njih važe posebna pravila.

U cijelom Sandžaku ići ćemo od avlije do avlije
Bošnjaci.Net: Danas je održna Osnivačka skupština, koje su sljedeće aktivnosti BDZ?
ELFIĆ:
Sljedeće akitnvosti su formiranje centrale stranke u Novom Pazaru, kao i širenje naše stranke, odnosno formiranje odbora u svim gradovima Sandžaka. Od danas mi ćemo svakodnevno raditi na promociji našeg programa ne samo u svakom gradu već svakom Bošnjaku u cijelom Sandžaku, odnosno kako se kaže ići ćemo od avlije do avlije!

Izvor: Bosnjaci.net


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

2 KOMENTARI

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.