BANU je osnovana za sve ljude svijeta!

0
34

U Novom Pazaru na Internacionalnom univerzitetu 09.juna 2011. godine osnovana je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti. Na Osnivačkoj skupštini usvojena je Platforma za osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, kao i Statut Akademije. Za prvog predsjednika BANU izabran je prof. dr. Ferid Muhić, što je ključni povod za ekskluzivni interview koji smo uradili za Bošnjaci.Net.


Epohalan i historijski čin

Bošnjaci.Net: Uvaženi profesore Muhiću, na početku ovog razgovora srdačno Vam čestitamo na ostvarenju bošnjačkog sna o formiranju Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, ali i vašem izboru za prvog predsjednika. Osim Bošnjaka, skoro svi narodi na Balkanu, baška i u onom užem dijelu država nastale na prostoru bivše Jugoslavije, imali su svoje Akademije. Možete li nam reći zašto Bošnjaci do sada nisu imali svoju Akademiju?
Dr. MUHIĆ:
Od srca zahvaljujem na iskrenim čestitkama. Formiranje BANU je zaista kao što ste rekli ostvarenje bošnjačkog sna, epohalan i historijski čin, sa ogromnim pozitivnim implikacijama. U odgovoru na konkretno pitanje, sasvim je jasno: Bošnjaci do sada nisu imali svoju Akademiju, zato što im nisu dali da je imaju oni koji su davno prije toga osnovali svoju Akademiju, između ostalog i s ciljem da Bošnjaci nikada ne dobiju svoju Akademiju, tako što bi se u međuvremenu preuzele sve mjere da se Bošnjaci potpuno unište i rasele, a oni koji ostanu na svojim ognjištima, da se preobrate, bilo nasilnim pokrštavanjem, bilo asimilacijom, i tako definitivno izbrišu iz svjetske historije i kao narod i kao ime.

Projekat koji je kulminirao genocidnom agresijom na suverenu državu BiH, nije završen
Bošnjaci.Net: Od momenta pokretanja višepartijskog sistema na prostoru ex YU, posebno od početka srpsko-crnogorske genocidne agresija na BiH koja je prije 20 godina svom žestinom krenula s namjerom istrebljenja bošnjačkog naroda i uništenja njihove domovine BiH, tada se počelo govoriti o osnivanju Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, koja je praktički trebala nacionalno uzdignuti naš narod. Opet, zašto se tako dugo čekalo da bi se osnovala?
Dr. MUHIĆ:
Projekat koji je kulminirao genocidnom agresijom na suverenu državu BiH, nije završen. Agresori su samo vojnički poraženi i time je spriječena njihova direktna namjera fizičke eksterminacije Bošnjaka, odnosno, protjerivanja Bošnjaka sa njihove rodne grude i prapostojbine Bosne. Sva ostala stredstva koja tom projektu stoje na raspolaganju, ostala su u igri za ostvarenje istih ciljeva, ali na nivou nižeg intenziteta, koji više ne može uključiti direktnu vojnu agresiju. Jedan od najznačajnijih ciljeva takve politike, jeste da se po svaku cijenu spriječi nacionalno buđenje i duhovno ujedinjenje Bošnjaka, da se ne dozvoli njihovo kulturno samoosvješćivanje. Ne dozvoliti Bošnjacima da konstituišu sopstvenu Akademiju nauka i umjetnosti, jeste ključni korak za sprečavanje Bošnjaka da se definitivno emancipiraju kao nacija i steknu jedan od bitnih atribute nacije. Kao što je dobro poznato, poslije Drugog svjetskog rata, te atribute dobili su u potpunosti svi drugi narodi na prostorima bivše Jugoslavije, dok su, kao što je isto tako dobro poznato, sistematski i planski uskraćivani samo bošnjačkom narodu. Sjetimo se da čak i u Socijalističkoj Federativnoj Jugoslaviji, konstituisanoj na principu ravnopravnosti svih njenih naroda, Bošnjacima nije priznat čak ni status naroda!? I samo ime Bošnjaci, izbačeno je iz oficijalne upotrebe a Bošnjacima nije bilo dozvoljeno da se izjašnjavaju pod svojim imenom. Bila im je ostavljena samo jedna mogućnost: da se izjasne kao neopredjeljeni. Logički paradoks je očigledan. Na pitanje Bošnjaka mogu li se oni nacionalno opredijeliti, odgovor je bio: možete se opredijeliti kao neopredjeljeni!? Tako je, s jedne strane, afirmisana groteskna karikatura demokratije, jer se izbjegla direktna, nedemokratska zabrana, pa se dozvolila direktna demokratska lakrdija, bez presedana u političkoj historiji svijeta: Vi Bošnjaci, kao i svi drugi narodi u Jugoslaviji, imate sva prava, s tom razlikom što vi imate i pravo da nemate nikakva prava, pa ni pravo da se izjasnite kao narod! S druge strane, onaj pridjev neopredjeljeni, koliko god implicitno, ipak je imao potpuno nedvosmisleno privremen karakter, ograničen rok upotrebe. Poruka koju su ovim terminom nacionalisti naroda sa hegemonističkim aspiracijama prema Bosni, slali Bošnjacima bila je više nego jasna. Pazite vi Bošnjaci šta radite: dozvoljavamo vam da ostanete nacionalno neopredjeljeni još neko vrijeme dok se ne opredijelite hoćete li biti Srbi ili Hrvati! Niste vi Neopredjeljeni, jer takve nacije nema, nego ste Privremeno neopredjeljeni, dok vas ne utjeramo u svoje torove koje smo vam već odavno opredijelili! Isto tako, ostala je na snazi odluka iz 1907 godine, o zabrani upotrebe naziva Bosanski jezik, jer se vjerovatno zaključilo: Kad Bošnjacima zvanično ne damo da budu narod, što bismo im dopustili da imaju svoj jezik, kad je taj jezik zabranjen još dekretom iz 1907 godine. Pri svemu tome, jedino Bošnjacima nije vraćena državnost, a ni pravo na državu, koju su imali do dolaska Osmanlija i to duže od drugih naroda na teritoriji ne kadašnje Jugoslavije, dakle, dva ključna atributa nacije, koja su, bez ikakvih problema i osporavanja, po istom istorijskom osnovu dobili svi drugi narodi na tlu jugoslavije. Spisak nepravdi učinjenih prema Bošnjacima je praktično nepregledan, a sve te nepravde imale su isti cilj: ukidanje svih prava Bošnjaka, preko sistematskog negiranja nacionalnog imena Bošnjaka i njihove nacionalne zasebnosti, zabrane upotrebe samog pojma bosanski jezik. Postoje vrlo jake snage u susjednim državama, kao i njihova uporišta u BiH, koji i danas rade bez predaha na tom dijaboličnom šovinističkom zadatku. Harali su al’ su doharali! Ni njihova nije do zore gorila! Bogu hvala, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti – BANU! – danas je realnost, uprkos svih nastojanja da do toga ne dođe, a za dobro BiH i budućnost svih Bošnjaka kao i znanja, nauke u duhovnih vrijednosti, cijelog regiona!


Sa osnivanja Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti

Bošnjaci.Net: Uvaženi predsjedniče, ova akademska generacija Bošnjaka ostvaruje san i svojih predaka. Napokon 9. juna u Novom Pazaru, u srcu Sandažaka, osnovana je BANU. Zašto ste se odlučili za Novi Pazar a ne za Sarajevo i BiH, kao centar bošnjaštva?
Dr. MUHIĆ:
Drvo niče tamo gdje postoje svi potrebni uslovi za to. I kad ga sadite, morate mu obezbijediti i odgovarajuće tlo i potrebnu njegu i zaštitu.
U Sarajevu će, inshaAllah, biti sjedište BANU, ali je konstitutivna sjednica održana tamo gdje je duh bošnjaštva virulentniji i vitalniji nego u nekim krugovima u sarajevskoj političkoj i duhovnoj čaršiji, u ovom trenutku suviše obuzetom sitnim unutrašnjim obračunima. Za očekivati je da će taj, bergsonovski rečeno, elan vital bošnjaštva, u velikoj mjeri revitalizirati i osnažiti ogromne kapacitete herojskog Sarajeva kao duhovnog centra Bošnjaka, pa i cijelog Balkana, gaje će i biti sjedište BANU.

Svaka Akademija je i institucionalni simbol državnosti, pa je tako BANU u istom smislu simbol državnosti Bošnjaka
Bošnjaci.Net: Kolika je važnost formiranja BANU kako za bošnjački narod i za državu BiH, Sandžak, pa i sve druge prostore na kojima žive Bošnjaci?
Dr. MUHIĆ:
Nemjerljiva! Svaka Akademija nauka i umjetnosti je duhovno središte i sublimat kulturnog i kreativnog identiteta jednog naroda, BANU je Akademija nauka i umjetnosti bošnjačkog naroda i zato za Bošnjake ima to isto značenje. S druge strane, svaka Akademija je i institucionalni simbol državnosti, pa je tako BANU u istom smislu simbol državnosti Bošnjaka. Zato je jedan od ključnih zadataka i suvereno pravo BANU, biti da vodi brigu i stimuliše duhovnu kulturu, nauku i umjetnost Bošnjaka u svim država svijeta u kojima Bošnjaci žive.

(NE)OPREDJELJENI: Ne dozvoliti Bošnjacima da konstituišu sopstvenu Akademiju nauka i umjetnosti, jeste ključni korak za sprečavanje Bošnjaka da se definitivno emancipiraju kao nacija i steknu jedan od bitnih atribute nacije.(…) u Socijalističkoj Federativnoj Jugoslaviji, konstituisanoj na principu ravnopravnosti svih njenih naroda, Bošnjacima nije priznat čak ni status naroda!? I samo ime Bošnjaci, izbačeno je iz oficijalne upotrebe a Bošnjacima nije bilo dozvoljeno da se izjašnjavaju pod svojim imenom. Bila im je ostavljena samo jedna mogućnost: da se izjasne kaoneopredjeljeni. Logički paradoks je očigledan. Na pitanje Bošnjaka mogu li se oni nacionalno opredijeliti, odgovor je bio: možete se opredijeliti kao neopredjeljeni!?

BOŠNJAK I BOSANSKI JEZIK: Spisak nepravdi učinjenih prema Bošnjacima je praktično nepregledan, a sve te nepravde imale su isti cilj: ukidanje svih prava Bošnjaka, preko sistematskog negiranja nacionalnog imena Bošnjaka i njihove nacionalne zasebnosti, zabrane upotrebe samog pojma bosanski jezik. Postoje vrlo jake snage u susjednim državama, kao i njihova uporišta u BiH, koji i danas rade bez predaha na tom dijaboličnom šovinističkom zadatku. Harali su al’ su doharali! Ni njihova nije do zore gorila! Bogu hvala, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti – BANU! – danas je realnost, uprkos svih nastojanja da do toga ne dođe, a za dobro BiH i budućnost svih Bošnjaka kao i znanja, nauke u duhovnih vrijednosti, cijelog regiona!

BANU SIMBOL DRŽAVNOSTI BOŠNJAKA: Svaka Akademija nauka i umjetnosti je duhovno središte i sublimat kulturnog i kreativnog identiteta jednog naroda, BANU je Akademija nauka i umjetnosti bošnjačkog naroda i zato za Bošnjake ima to isto značenje. S druge strane, svaka Akademija je i institucionalni simbol državnosti, pa je tako BANU u istom smislu simbol državnosti Bošnjaka. Zato je jedan od ključnih zadataka i suvereno pravo BANU, biti da vodi brigu i stimuliše duhovnu kulturu, nauku i umjetnost Bošnjaka u svim država svijeta u kojima Bošnjaci žive.

KRITIČARI BEZ MORALNOG KREDABILITETA: U onoj svakodnevnoj perspektivi, kratke pameti i sitnih računa, Sub spaecie temporis, treba biti realan i priznati da se od većine kritičara, objektivno nije moglo ništa više i ništa bolje očekivati, s obzirom na nivo njihovog integriteta i moralnog kredibiliteta!

SMETAJU IM SPOSOBNI VJERSKI AUTORITETI:Bošnjaci su se konačno dovoljno emancipirali i osvijestili, da više ne traže pristanak od nikoga i da se čvrsto prihvate sami svog posla. Za informaciju: u svim nacionalnim akademijama u svijetu, u redovnom članstvu, zastupljen ima po nekoliko a najmanje po jedan religiozni autpritet, odnosno, svešteno lice. Onima koji su se okomili na islamske vjerske autoritete u BANU, ne smeta im vjersko kao takvo, nego im smeta Islam kao vjera, kao što im ne smetaju i ovi napadani vjerski autoriteti kao sposobni i energični ljudi, mego zato što tako uspješno i na pravi način vode brigu o trajnim interesima Bošnjaka, umjesto da se odrode od svog naroda i pridruže onima koji su to već davno učinili i mnogu korist od toga vidjeli.

BRUKA KOJU NI DUNAV NI SAVA ZAJEDNO NEĆE MOĆI SAPRATI: Opet moram reći: sa velikim razočarenjem! Žao mi tih ljudi. Što su se toliko srozali. Ipak, u očima javnosti oni predstavljaju, (ako već ne po svojim vrijednostima, ono ipak po svojoj poziciji) filozofe, naučnike, umjetnike, pisce, pjesnike – ukratko, onaj društveni sloj koji bi morao reprezentovati i epitomizirati ono najplmenitije, najuhmanije, najbolje i najljepše u ljudskoj kulturi! A gledajte na šta su spali, kako su se obrukali i pred naukom, i pred umjetnošću, pred svojim narodom, pred temeljima sopstvene vjere! Pa ne uči li ih njihova vjera jasno i plemenito da jasnije i plemenitije ne može biti: Ko tebe kamenom, ti njega hljebom!? A šta to oni čine?(…) Šta da vam kažem, ljudi u godinama, ugledni, a takva bruka koju ni Dunav i ni Sava zajedno neće moći sprati, taman tekli do kraja svijeta! Žao mi ih, ali opet, ne mogu ja crveniti zbog njihove sramote. Kud ćete više nego kad jedan akademik-pjesnik, inače upravo takav srbo-crnogorski nacionalist, član SANU, (Matija Bećković, op. ur.), javno denuncira osnivanje BANU, a time i svoje kolege akademike, pozivajući javnog tužioca da preuzme mjere!

BANU ZA SVE: Kad god se osnuje nova Akademija nauka i umjetnosti, to se uveća doprinos nauci i umjetnosti svijeta, pa se stoga i ne treba pitati: Za koga je ta BANU osnovana? Osnovana je za sve ljude svijeta! Osnovana je za tebe – to koji pitaš, kao što zvono zvoni za tebe i kao što ezan uči za tebe, jer svaki čovjek grumen iste zemlje!

PROPALI NACIONALISTIČKI PORJEKTI OD GARŠANINA DO DANAS: Po onoj ružnoj navici da razmišljaju isključivo kao uskogrudi šovinisti, oni postaju posebno osjetljivi prema svemu što ima veze sa BiH i Bošnjacima, jer su im BiH i Bošnjaci bili najvažniji, i kao totalno neuspejšan, najbolniji u nizu propalih nacionalističkih projekata, od Garašanina do danas.

SVIJET – RODNO MJESTO SVAKOG ČOVJEKA:Svijet je istinsko rodno mjesto svakog čovjeka, i gdje god da živi, dok živi u skladu sa svojim ljudskim i kulturnim vrijednostima, čovjek je kod kuće. Vrijednosti svoje nacionalne kulture čovjek može afirmisati svugdje u svijetu, kao što ih može i uključiti u kulturni kontekst sredine u kojoj živi i time ga obogatiti i dati dragocjen doprinos za dobro sredine u kojoj živi.

Bošnjaci.Net: Koji su prioriteni planovi BANU?
Dr. MUHIĆ:
U ovom periodu – da stane na svoje noge, a to znači u potpunosti da se konstituiše u organizacionom, kadrovskom, infrastrukturnom i svakom drugom kontekstu koji jednu instituciju čini Akademijom nauka i umjetnosti.

Bošnjaci.Net: Da li su Vas iznenadile reakcije u određenim bošnjačkim i bosanskim krugovima nakon osnivanja BANU?
Dr. MUHIĆ:
U idealnoj ravni, Sub spaecie aeternitatis, ne samo da su me iznenadile, nego su me svi oni su koji negativno reagovali na osnivanje BANU, još i duboko razočarali. Kao ljudi od duha, dakle u perspektivi vječnosti, koja je jedina važna kada su u pitanju naučne i duhovne vrijednostiznanja, istine, ljepote, koje koje, inače, predstavljaju primarni sadržaj svake Akademije nauka i umjetnosti, bez obzira na njeno nacionalno, političko ili religiozno određenje.Jednostavno su morali reagovati pozitivno, bili su obavezni da se raduju, da iskreno čestitaju, da ponude svoju svesrdnu pomoć za BANU, jer s njom je osnovana još jedna Akademija u ovom svijetu u kom ima premalo i znanja, i istine, i ljepote! U onoj svakodnevnoj perspektivi, kratke pameti i sitnih računa, Sub spaecie temporis, treba biti realan i priznati da se od većine kritičara, objektivno nije moglo ništa više i ništa bolje očekivati, s obzirom na nivo njihovog integriteta i moralnog kredibiliteta!

Onima koji su se okomili na BANU, ne smeta to što je osnovana Akademija, nego to što je osnovana BOŠNJAČKA Akademija Nauka i Umjetnosti!
Bošnjaci.Net: Iako su u osnivanju BANU učestvovali intelektualci skoro iz svih segmenata bošnjačkog društva, pojedinci putem medija su se najviše okomili na islamske vjerske autoritete. Zašto?
Dr. MUHIĆ:
Onima koji su se okomili na BANU i kojima smeta njeno osnivanje, ne smeta to što je osnovana Akademija, nego to što je osnovana BOŠNJAČKA Akademija Nauka i Umjetnosti! Isto tako, njima ne smeta prisustvo vjerskih autoriteta u članstvu BANU, nego im smeta što su to ISLAMSKI vjerski autoriteti. Po njima, da su Bošnjaci osnovali Akademiju nauka i umjetnosti u kojoj neće biti ni jedan Bošnjak i koja uz to se neće ni zvati Bošnjačka, (da ne bi iritirala znate one čije ime oni ne smiju ni izgovoriti u kritčkom kontekstu) moglo bi u njoj biti koliko hoćete vjerskih autoriteta svih religija, samo da ne bude ni jedan islamski vjerski autoritet, e tada bi oni dali svoj svesrdni pristanak. Srećom, Bošnjaci su se konačno dovoljno emancipirali i osvijestili, da više ne traže pristanak od nikoga i da se čvrsto prihvate sami svog posla. Za informaciju: u svim nacionalnim akademijama u svijetu, u redovnom članstvu, zastupljen ima po nekoliko a najmanje po jedan religiozni autpritet, odnosno, svešteno lice. Onima koji su se okomili na islamske vjerske autoritete u BANU, ne smeta im vjersko kao takvo, nego im smeta Islam kao vjera, kao što im ne smetaju i ovi napadani vjerski autoriteti kao sposobni i energični ljudi, mego zato što tako uspješno i na pravi način vode brigu o trajnim interesima Bošnjaka, umjesto da se odrode od svog naroda i pridruže onima koji su to već davno učinili i mnogu korist od toga vidjeli. Ali ne i hair! Niti će haira dovijeka vidjeti!

Bošnjaci.Net: Osnivanjem BANU je potaknuta lavina napada iz srpskih nacionalističkih krugova, konkretno SANU, koji se snažno suprotstavljaju da Bošnjaci napokon osnuju svoju nacionalnu instituciju. Kako ste primili sve te istupe iz tih veliko-srpskih krugova koji godinama kroz memorandume kroje genocidne planove o nestanku bošnjačkog naroda ali i države BiH?
Dr. MUHIĆ:
Opet moram reći: sa velikim razočarenjem! Žao mi tih ljudi. Što su se toliko srozali. Ipak, u očima javnosti oni predstavljaju, (ako već ne po svojim vrijednostima, ono ipak po svojoj poziciji) filozofe, naučnike, umjetnike, pisce, pjesnike – ukratko, onaj društveni sloj koji bi morao reprezentovati i epitomizirati ono najplmenitije, najuhmanije, najbolje i najljepše u ljudskoj kulturi! A gledajte na šta su spali, kako su se obrukali i pred naukom, i pred umjetnošću, pred svojim narodom, pred temeljima sopstvene vjere! Pa ne uči li ih njihova vjera jasno i plemenito da jasnije i plemenitije ne može biti: Ko tebe kamenom, ti njega hljebom!? A šta to oni čine? Kad su Bošnjaci u pitanju, zaborave i moral, i pravdu, i vjeru! Kad tebe Bošnjak hljebom, ti njega kamenom! – postalo je njihovo vjeruju, jer su Bošnjaci, osnivanjem BANU, zapravo na sofru znanja, istine i ljepote, stavili svoj prilog hljeba, a ovi iz SANU, potegni kamenim po Bošnjacima, svojim kolegama!? Šta da vam kažem, ljudi u godinama, ugledni, a takva bruka koju ni Dunav i ni Sava zajedno neće moći sprati, taman tekli do kraja svijeta! Žao mi ih, ali opet, ne mogu ja crveniti zbog njihove sramote. Kud ćete više nego kad jedan akademik-pjesnik, inače upravo takav srbo-crnogorski nacionalist, član SANU, (Matija Bećković, op. ur.), javno denuncira osnivanje BANU, a time i svoje kolege akademike, pozivajući javnog tužioca da preuzme mjere! Obratite pažnju na taj izraz, tu tipičnu flosukulu svakog policijskog doušnika: Preuzećemo mjere! Ah, M.B. sa M.B. šta uradi jadan, pljunuo si na svu svoju poeziju i na sve pjesnike, sa ovom beskrupuloznom persiflažom akademskog duha saradnje, tolerancije, razumijevanja, koju pravi pjesnik nikada sebi ne bi dozvolio niti bi mu na um pala!

Poslije Ramazana radićemo na konkretnim projektima
Bošnjaci.Net: Za razliku od spomenutih srpskih nacionalističkih krugova, prema Vašem saznanju kako je vijest o formiranju BANU primljena u drugim državama na Balkanu?
Dr. MUHIĆ:
Poslije razgovora o saradnji sa Slovenačkom akademijom znanosti i umjetnosti, uslijedile su čestitke i pozivi za saradnju iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, iz Albanske akademije nauka i umjetnosti u Tirani, dok su razgovori za saradnju sa većim brojem akademija iz regiona i svijeta u toku, da bi se, poslije Ramazana prišlo i konkretnim projektima.

Bošnjaci.Net: Poslužit ću se temom kako je bila naslovljeno jedno Vaše predavanje koje ste održali u Ljubljani, da li je BANU ujedno test za demokraciju na Balkanu?
Dr. MUHIĆ:
Jeste, i to veoma efikasan i siguran test! Demokratske političke i društvene sredine bez dvoumljenja su reagovale normalno, a to znači na jedini način dostojan ideala svake akademije nauka i umjetnosti. Autoritarne sredine isto tako bez izuzetka, napale su osnivanje BANU – vjerovatno u dosluhu i po diktatu politike! One uzdržane, vjerno reflektuju sopsptvenu demokratski još nedefinisanu socijalnu situaciju u kojoj nema više direktnih političkih diktata. Ipak postoji jedna inercija submisivnosti institucijama vlasti, otsustvo slobodne kritičke misli, očekivanje da se vidi šta će drugi uraditi – da se ne bi istrčali! – dakle, u suštini, još vlada određena demokratska nezrelost.


Genocid u Srebrenici

SRBI BRANE PSIHOPATE ZATOČENE U HAGU
To što neće da priznaju krivicu, što brane svoje psihopate zatočene u Hagu, gdje se sudi najvećim zločincima svijeta, jeste velika bruka, to je žig srama koji se ne može izbrisati, to je ona culpa maxima, najveći grijeh, smrtni grijeh koji se ne oprašta niti se može iskupiti. A zašto – to svi znamo. To znaju i oni. Ne mogu drugačije. Nemaju snagu dovoljnu da se uzdignu iznad kolektivne solidarnosti krvoloku koji je njihov, do ljudske solidarnosti nevinoj žrtvi, koji nije njihov! Neka je i najgori zlotvor, kao što jeste, i neka je naredio da se pobiju hiljade nevinih i golorukih ljudi, samo zato što su Bošnjaci, kao što je naredio i kao što je izvršeno, opet će oni njega braniti i zazivati nove pokolje, a svojim zlikovcima dizati spomenike i njihovim imenima krstiti bulevare i ulice, dobrotvorna društva i škole.

GENOCIDNE PORUKE
To što iz Srbije i iz tog manjeg entiteta Bosne i Hercegovine zasnovanog na genocidu, i dalje stižu poruke o ponavljanju genocida, to treba biti prva briga međunarodne zajednice. I najvažnija pouka samim Bošnjacima! Jer možete li zamisliti da su Nijemci protestovali protiv kidnapovanja Adolfa Ajhmana od strane Izraela, njegovog suđenja i to u Tel Avivu, a ne pred međunarodnim sudom, i vješanja! U najmanju ruku, Njemačku bio saveznici ponovo okupirala i natjerali na bezuslovnu kapitulaciju. Adolf Ajhman, njemački visoki oficir, iz Drugog svjetskog rata, kidnapovan je i Argentini, 1960.godine od kraja Drugog svjetskog rata 1945.godine, tačno toliko koliko je Srbija skrivala njegovog druga u zločinu Ratka Mladića od 1995 – 2011. Pa ipak, za žestoke proteste protiv hapšenja Ratka Mladića, nema nikakvih međunarodnih sankcija protiv Srbije. Naprotiv, snažna podrška genocidu nad Bošnjacima jednostavno se ignoriše, kao unutrašnja stvar Srbije. Eto zašto je ovakvo ponašanje najvažnija pouka upravo Bošnjacima. Da više nikada ne dozvole ni jedan zločin protiv sebe, a da se sami ne obračunaju sa zločincima i kazne ih za primer i opomenu!

OD KARAĐORĐA DO ĐINĐIĆA
Tadić samo produžuje tradiciju srpskih vladara koji predaju svoje dojučerašnje saveznike, kumove prijatelje, ili orgaznizuju njihovo likvidiranje. Dovoljno je podjestiti se na Miloša Obrenovića koji je Turcima predao svog kuma Karađorđa, ili likvidacije Ivana Stambolića, naručene također od njegovog kuma Slobodana Miloševića, ili ubistva Zorana Đinđića, organizovanog i izvršenog od članova zemunskog klana, a naručenog od…je li se već sudski dokazalo da je naručeno od onoga koga svi spominju kad razgovaraju u četiri oka!?

Čestitke
Bošnjaci.Net: Neposredno nakon osnivanja BANU, Europska akademija nauka i umjetnosti iz Salzburga uputila je čestitke i izrazila otvorenost za suradnju. Koliko Vam znači čestitka i poziv na suradnju jedne takve europske institucije?
Dr. MUHIĆ:
Potvrdu da su filozofi, naučnici, umjetnici u ovoj akademiji ljudi koji mogu primiti osnivanje BANU sasvim normalno, kao još jednu u nizu već postojećih institucije najvišeg ranga, za promociju znanja, istine i ljepote kao sadržaja ljudske kreativnosti i naučnog i umjetničkog samopotvrđivanja jednog naroda. Kada budu oslobođeni nacionalističkog iracionalnog animoziteta i diktata hegemonistički koncipirane politike, uzdići će se i oni koji su za sada pali na tom osnovnom ispitu, barem do nivoa elementarne akademske kolegijalnosti. U svakom slučaju, čestitka Evropske akademiju nauka i umjetnosti, EASA do BANU jeste značajan dokaz da je korektnost pravilo, a niske šovinistički ispadi, izuzetak u savremenoj evropskoj duhovnosti i kulturi.

Bošnjaci.Net: Zašto europske institucije imaju više razumijevanja prema BANU, kao nacionalnoj instituciji Bošnjaka od npr. srpskih akademika koji se suprotstvaljaju?
Dr. MUHIĆ:
Zato što ne pate od nezdrave ambicije da budu tutori bilo koje nacije, zato što nisu opterećeni bolesnim, zbilja patološkim predrasudama prema Bošnjacima, zato što znaju: kad god se osnuje nova Akademija nauka i umjetnosti, to se uveća doprinos nauci i umjetnosti svijeta, pa se stoga i ne treba pitati:Za koga je ta BANU osnovana? Osnovana je za sve ljude svijeta! Osnovana je za tebe – to koji pitaš, kao što zvono zvoni za tebe i kao što ezan uči za tebe, jer svaki čovjek grumen iste zemlje!

Uskogrudi šovinisti
Bošnjaci.Net: Da li ste mišljenja da su srpski akademici konačno shvatili da osnivanjem BANU padaju i njihovi memorandumi o nestanku BiH i Bošnjaka?
Dr. MUHIĆ:
Shvatili su, razumije se da su shvatili! Sve je to njima odavno jasno. Ali, po onoj ružnoj navici da razmišljaju isključivo kao uskogrudi šovinisti, oni postaju posebno osjetljivi prema svemu što ima veze sa BiH i Bošnjacima, jer su im BiH i Bošnjaci bili najvažniji, i kao totalno neuspejšan, najbolniji u nizu propalih nacionalističkih projekata, od Garašanina do danas.

Bošnjaci.Net: Uzrokom genocida i istrebljenja kroz historiju Bošnjaci su odlazili iz BiH i Sandžaka i tražili spas pod nekim tuđim nebom. Danas skoro da nema države gdje nema Bošnjaka. Dakako najviše ih ima u Turskoj, zatim zapadnoj Europi, Sjevernoj Americi… Kako Bošnjake vratiti svojoj domivini BiH i Sandžaku?
Dr. MUHIĆ:
Neka nas ima svugdje u svijetu! Za svaku osudu su oni koji su Bošnjake natjerali svojim zločinima da napuste svoj zavičaj, BiH, Sandžak, Kosovo, Makedoniju, Hrvatsku…ali to sto Bošnjaka ima svuda, dobro je! Stanovištvo sve tri Amerike, od Aljaske na sjeveru, do Patagonije, preko srednje Amerike, do Tiera del Fuego na krajnjem jugu, kao i Australije, zapravo sačinjavaju ljudi svih naroda i rasa, koji su se iselili, na ovaj ilina onaj način, zbog ovih ili onih motiva, iz svojih matičnih zemalja, uglavnom iz Evrope, Afrike i Azije.
Svijet je istinsko rodno mjesto svakog čovjeka, i gdje god da živi, dok živi u skladu sa svojim ljudskim i kulturnim vrijednostima, čovjek je kod kuće. Vrijednosti svoje nacionalne kulture čovjek može afirmisati svugdje u svijetu, kao što ih može i uključiti u kulturni kontekst sredine u kojoj živi i time ga obogatiti i dati dragocjen doprinos za dobro sredine u kojoj živi. Nostalgija nije zdrava hrana za našu dušu, posebno ako se konzumira u prevelikim količinama. Za Bošnjake koji žive u drugim zemljama, treba paralelno učiniti dvije podjednako važne stvari: onima koji su izabrali da ostanu trajno u drugim zemljama, uz njihovu što bolju adaptaciju, matica zemlja treba omogućiti da sačuvaju i razvijaju osjećaj svog nacionalnog (kulturnog. etničkog, duhovnog) identiteta, odnosno, kod generacija rođenih u inostranstvu, da učvrste osjećaj svog nacionalnog, etničkog, duhovnog porijekla; onima koji planiraju da se vrate, neophodno je prethodno omogućiti i uskladiti sve potrebne zakonske propise, realizovati nužne socijalne pretpostavke, jasno definisati kompletan institucionalni okvir njihovog povratka u svim aspektima života i rada, ukratko, sve ono što će u njihovim očima opravdati takav korak, i učiniti da se osjete onako kako su očekivali kad su se na taj korak odlučili; da su došli kući, da su se vratili u svoju Bosnu i da im se Bosna od srca obradovala.

Žig srama koji se ne može izbrisati
Bošnjaci.Net: Sutra je još jedan kalendarski tužni 11. juli – Dan genocida nad Bošnjacima Srebrenice, kada će još 613 tabuta biti spušteno u kaburima Memorijalnog centra u Potočarima. Profesore Muhiću, zašto i dandanas, 16 godina kasnije, iz Srbije, ali i manjeg bh. entiteta koji je stvoren na genocidu, ne stiže glas priznanja krivice, kažnjavanja svih zločinaca, pa i onog iskrenog izvinjenja… Naprotiv još uvijek stižu poruke negiranja genocida, ali i prijetnje ponovnog ponavljanja zločina genocida?
Dr. MUHIĆ:
To što neće da priznaju krivicu, što brane svoje psihopate zatočene u Hagu, gdje se sudi najvećim zločincima svijeta, jeste velika bruka, to je žig srama koji se ne može izbrisati, to je ona culpa maxima, najveći grijeh,smrtni grijeh koji se ne oprašta niti se može iskupiti. A zašto – to svi znamo. To znaju i oni. Ne mogu drugačije. Nemaju snagu dovoljnu da se uzdignu iznad kolektivne solidarnosti krvoloku koji je njihov, do ljudske solidarnosti nevinoj žrtvi, koji nije njihov! Neka je i najgori zlotvor, kao što jeste, i neka je naredio da se pobiju hiljade nevinih i golorukih ljudi, samo zato što su Bošnjaci, lap što je naredio i kao što je izvršeno, opet će oni njega braniti i zazivati nove pokolje, a svojim zlikovcima dizati spomenike i njihovim imenima krstiti bulevare i ulice, dobrotvorna društva i škole. Nisu tome odolili ni Holanđani vojnici profesionalci pod zaštitom Ujedinjenih Nacija, koji su bili dužni da štite građane Srebrenice, – tim prije što su im prethodno, obećanjem zaštite, oduzeli svo teško oružje kojim su, prije toga rastjerali zločince sto konaka od Srebrenice – miris krvi povuče, masovna orgija ubijanja uzbudi i otup ine samo čula nego i savjest. Holandski bataljon je isporučio u ruke zlikovcima ne samo sve građane Srebrenice, nego i sve svoje službenike Bošnjake; predali su ih, opijeni tim piromovanjem smrti i potpune devalvacije Bošnjačkog života, kao da više nije bilo riječi o ljudima, kao što je, pod dejstvom iste razularene pomame za ubijanjem, crnogorska policija, uz podršku vlasti, ispopručila istim krvnicima Bošnjake, ljude koji su vjerujući gostoprimstvu, zatražili zaštitu kod svojih domaćima.
To što iz Srbije i iz tog manjeg entiteta Bosne i Hercegovine zasnovanog na genocidu, i dalje stižu poruke o ponavljanju genocida, to treba biti prva briga međunarodne zajednice. I najvažnija pouka samim Bošnjacima! Jer možete li zamisliti da su Nijemci protestovali protiv kidnapovanja Adolfa Ajhmana od strane Izraela, njegovog suđenja i to u Tel Avivu, a ne pred međunarodnim sudom, i vješanja! U najmanju ruku, Njemačku bio saveznici ponovo okupirala i natjerali na bezuslovnu kapitulaciju. Adolf Ajhman, njemački visoki oficir, iz Drugog svjetskog rata, kidnapovan je i Argentini, 1960.godine od kraja Drugog svjetskog rata 1945.godine, tačno toliko koliko je Srbija skrivala njegovog druga u zločinu Ratka Mladića od 1995 – 2011. Pa ipak, za žestoke proteste protiv hapšenja Ratka Mladića, nema nikakvih međunarodnih sankcija protiv Srbije. Naprotiv, snažna podrška genocidu nad Bošnjacima jednostavno se ignoriše, kao unutrašnja stvar Srbije. Eto zašto je ovakvo ponašanje najvažnija pouka upravo Bošnjacima. Da više nikada ne dozvole ni jedan zločin protiv sebe, a da se sami ne obračunaju sa zločincima i kazne ih za primer i opomenu!
Također, ne treba zaboraviti na sistematski kulturocid koji se vrši stotinu godina sa jasnim ciljem totalnog uništavanje bošnjačke kulture i duhovne tradicije. Pred BANU su godine i decenije posla na otkopavnju velikog broja duhovnih masovnih grobnica u kojima su pokopana mnoga duhovna, dostignuća i ostvarenja Bošnjaka, o kojima je ostalo malo tragova i često, ni jedan jedini živ svjedok. Kada se taj posao obavi, biće jasno koliko mnogo su Bošnjaci dali kulturi svih naroda na Balkanu, i zašto su oni, koji su sebi pripisivali glavnu ulogu, toliko frustrirani bošnjačkim umom i bošnjačkom kulturnom baštinom.

Tadić samo produžuje tradiciju srpskih vladara
Bošnjaci.Net: Uvaženi predsjedniče Muhiću, prijethodnom pitanju dodajem i dokaz. Šesnaest godina je nakon srpsko-crnogorske genocidne agresije i ujedno to je prva zvanična posjeta srbijanskog predsjednika državi Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Boris Tadić za vrijeme posjete imao je niz aktivnosti. Šetao je Sarajevom, grad koji je četiri godine bio najveći konc-logor u Europa. Njegovi istupi ukazuju da srbijanski ili srpski političari bez trunke stida i respekta prema žrtvama i dalje nastupaju nemoralno i licemjerno, Tadić je čak branioce BiH i grada Sarajevo, akademika Ganića, Divjaka i Jurišaća, uporedio sa najvećim zločincima današnjice, genocidnom bratijom Karadžićem i Mladićem. Kako Vi kao Bošnjak i predsjednik BANU, gledate na ovakve istupe srbijanskog predsjednika koji očito zbog bliskih veza sa SANU i SPC, od kojih očito dobija instrukcije, pokazuje nespremnost ali nedoraslost žrtvama genocida, logora, slivanja, hapšenja, deportacija, otmica, uputi iskreno žaljenje i izvenjenje?
Dr. MUHIĆ:
Predsjedniku Tadiću nije lako. To je jasno. On je sada u Sarajevu javno zastao iza svoje odluke da Srbija najzad preda zločinca Ratka Mladića, kojeg je skrivala punih 16 godina, čekajući najpovoljniji trenutak da za njega dobije najbolju cijenu, da najbolje naplati troškove što je tako dugo skrivala naredbodavca i izvršitelja jedinog genocida u Evropi poslije Drugog svjetskog rata. Tu odluku predsjednik Srbije B. Tadić krunisao je dramatično intoniranom izjavom da se ponosi što je izdajnik, ako to što je predao međunarodnoj zajednici zločinca kalibra R.M. za kojim se traga punih 16 godina, znači biti izdajnik! Ipak, i pored ove dramske poente, Tadić samo produžuje tradiciju srpskih vladara koji predaju svoje dojučerašnje saveznike, kumove prijatelje, ili orgaznizuju njihovo likvidiranje. Dovoljno je podjestiti se na Miloša Obrenovića koji je Turcima predao svog kuma Karađorđa, ili likvidacije Ivana Stambolića, naručene također od njegovog kuma Slobodana Miloševića, ili ubistva Zorana Đinđića, organizovanog i izvršenog od članova zemunskog klana, a naručenog od…jeli se već sudski dokazalo da je naručeno od onoga koga svi spominju kad razgovaraju u četiri oka!?
Šta je poenta ove Tadićeve herojske patriotske izjave!? Top da se on time preporučuje međunarodnoj zajednici! Njegov adut protiv napada u Srbiji biće upravo to i ide otprilike ovako: Ja sam to učinio za dobro Srbije, da bismo dobili status kandidata i ubrzali proces pristupanja članstvu EU. Sam se R. M. saglasio da učini tu žrtvu. Ne branim ja Bošnjake! Ni na kraj pameti mi to ne pada. Vidite da nisam ni jednom nedvosmisleno i jasno osudio genocid nad Bošnjacima. Jeste li čuli od mene izvinjenje!? Niste. Jedte li čuli da ja i Bošnjake, branioce, koji sna svojoj zemlji branili svoj prag i svoja ognjišta, jednako nazivam zločincima, i to i Ganića, i Divjaka i Jurišića, da se ne ljute ni jedni od tih izdajica koji su branili BiH i borili se protiv JNA u službi srpskih interesa!
Zato je još u bjegstvu Goran Hadžić, general te iste najpodmuklije armije u historiji, uz pukovnika JNA Ratka Mladića. U svakom slučaju, jasno pada u oči da je Tadićeva izjava intonirana kao nedvosmisleno preporučivanje sebe kao krajnje kooperativnog igrača pažnji međunarodne zajednice, i milosti protivnika u kod kuće, kao patriote i državnika koji je spreman da učini sve za dobro Srbije, nego što je poruka pomirenja i iskrene namajere da prizna sprsku agresiju na samostalnu i suverenu BiH. Ipak, Bog će dati i dobro će biti; pod uticajem svoje hrabre i odlučne, beskompromisne demokratske, slobodumne, kritičke javnosti, vremenom će i Srbija prihvatiti istinu o zlodjelim počinjenim u agresiji na BiH, kao što to danas već prihvata čitav svijet, obilježavanjem 11.jula kao Dana Genocida nad Bošnjacima. Neka je Njegova milost sa svim žrtvama golorukim Bošnjacima, mučki i neljudski pobijenim tog dana, prije 16 godina.

Bošnjaci.Net: Poruka za kraj!
Dr. MUHIĆ:
Oprostiti neprijateljima, ignorisati glupost i zlonamjernost oni koji ne razumiju, sarađivati sa svima koji žele saradnju na ravnopravnim pretpostavkama za afirmaciju znanja, ljepote, univerzalnih vrijednosti, na način svojstven sopstvenom duhovnom kulturnom i vrijednosnom krugu i tradiciji, uz bezuslovno uzajamno poštovanje – to je moja poruka kao predsjednika BANU svim drugim Akademijama, u regionu kao i u svijetu.

Izvor: Bosnjaci.net


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.