Tutin

Koje novine čekaju đake i nastavnike

Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković kaže za RTS da se nastavlja reforma čija je suština u izmjenama nastavnog plana i programa. Ističe da su neke od n...

Ko ima pravo na besplatne udžbenike

Ove godine besplatne udžbenike dobit će oko 84 hiljade učenika u Srbiji. Pravo na udžbeničke komplete imaju đaci iz socijalno ugroženih porodica, djeca sa smetn...

Bivolica nestaje sa prostora Sandžaka

 Nekada su bivolice bile sastavni dio stočnog fonda svakog domaćinstva u novopazarskom kraju, danas njihov broj dostiže 500 na nivou čitave Srbije....