Tutin

Bolnica krije “kadrove” iz Tutina

Opšta bolnica Novi Pazar i Dom zdravlja u Sjenici odbili su da dostave radiju Sto plus podatke o tome da li imaju i koliko zaposlenih medicinskih radnika sa dip...