Tutin

Tutinska opština pred bankrotom?

Prema podacima Centralnog registra faktura Ministarstva finansija, opština Tutin najzaduženija je lokalna samuoprava u Srbiji po osnovu preuzetih obaveza, a zad...