Teme

Aćif ef. Hadžiahmetović

Aćif (Bljuta) Hadžiahmetović, u narodu poznat kao Aćif efendija, jedan je od najuglednijih sandžačkih političara između dva svjetska rata. To je čovjek koji je ...

Gdje su 217 džamija u Beogradu?

Osvojivši Beograd od Mađara 1521. godine, Turci – Osmanlije su ga postepeno naseljavali i pretvarali u kitnjasti orijentalni grad, čija je panorama sa mn...

Stradanje Kolašina 1856.

Sandžak - Rusko-turski rat 1853-1856., poznat kao Krimski rat, iskorišćen je za ponovnu kampanju istrebljenja bošnjačkog stanovništva u Sandžaku. Četiri god...

Stradanje Sjenice 1809.

Sandžak - Jedan od najtežih genocida Bošnjaci su doživjeli tokom Prvog srpskog ustanka, pod vođstvom Karađorđa Petrovića. Tom prilikom je u Sjenici ubijeno ...

Od Tare pa gore je Sandžak

Sandžak - Od samog početka Osmanske uprave Sandžak je predstavljao posebnu teritorijalnu i administrativnu oblast i cjelinu u Bosanskom pašaluku. U zajednič...

Zločini nad Bošnjacima 1787.-1791.

Sandžak - U ponovnom Austrijsko-ruskom ratu protiv Osmanskog carstva 1787-1791. napravljen je plan kako da se stanovništvo Crne Gore i Brda ponovo angažira ...

Stradanje Bošnjaka Sandžaka 1737.

Sandžak - Svaki novi rat Austrije i Rusije na jednoj, i Osmanske države na drugoj strani, pratili su proklamacije i ruskog i austrijskog cara. One su upućiv...

Stradanje Bošnjaka Sandžaka

Sandžak - Bošnjaci Sandžaka su autohton narod koji vjekovima živi na prostoru Sandžaka. Ima svoj jezik, kulturu i sve ostale osobenosti koje ga čine posebni...

Pešterska kultura

Nekropole u selu Pružanj Sandžak - Dosadašnja arheološka istraživanja u Sandžaku vršila su se većinom na Pešterskoj visoravni. Svi nalazi potvrđuju da se na ...

Zločinci ubili 115 imama i mualima

Sandžak - Jedan od najbrutalnijih zločina rata 1992-1995. izvršen je nad porodicom efendije Hasiba Ramića u Semizovcu kod Sarajeva. Efendiju Hasiba, njegovu...

Ko rano rani – zdraviji je

Na sreću i zdravlje negativno utiče kasno leganje i kasno buđenje. Istraživanja pokazuju da su ranoranioci vitkiji, srećniji i zdraviji od onih koji ustaju kasn...

Dokazano: Alkohol je opasan uzročnik raka

Po prvi put je alkohol identificiran kao velik i opasan uzročnik raka. Ovo je rezultat istraživanja američkih naučnika, piše Mirror. Američki naučnici su otk...