Sjenica

Bije vrelo iz brane: Neobična pojava u HE

Nova Varoš - Različiti komentari meštana u Starom Vlahu. U EPS tvrde da nema oštećenja i da Makedonci rade istraživanja.Iz kamenjara u dnu brane HE "Uvac", na R...

Veća cijena struje od ljeta

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) preporučiće da se cijena struje od ljeta koriguje do pet odsto jer je analiza Svjetske banke za prethodnu godinu poka...