Priboj

Nastavljaju se radovi na Ribarskom naselju

Priboj - Nastavak radova na drugoj fazi proširenja Ribarskog naselja na Potpećkom jezeru finansiralo je i ove godine Ministarstvo trgovine, turizma i telekomuni...

Opština Priboj finansira popravku fasada

Opština Priboj raspisala je Javni poziv za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja fasada i poboljšanje energetske efikasnosti radi spreč...

Veća cijena struje od ljeta

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) preporučiće da se cijena struje od ljeta koriguje do pet odsto jer je analiza Svjetske banke za prethodnu godinu poka...