Pljevlja

Pripreme za sanaciju makadamskih puteva

Dostavljen zahtjev za pripremu materijala na pozajmištima za nasipanje lokalnih puteva u opštini Pljevlja.Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj ...