Petnjica

Za Petnjicu 130.000 eura

Petnjica - Vla­da Cr­ne Go­re opre­di­je­li­la je ju­če 130.000 eura za fi­nan­sij­sku po­moć op­šti­ni Pet­nji­ca.  Pred­lo­gom od­lu­ke bi­lo je pred­vi­đe...

Saopštenje Opštinskog odbora DPS Petnjica

Petnjica - Nakon pobjede na lokalnim izborima, zahvaljujući najvećoj podršci građana Petnjce, danas je Demokratska partija socijalista nastavila sa političkim p...

Formiran opštinski odbor BDZ u Petnjici

Petnjica - U ponedjeljak, 3. februara 2014. godine, u Petnjici je održana konstituirajuća sjednica općinskog odbora Bošnjačke demokratske zajednice u Petnji...