Novi Pazar

Ljetnje gužve u Novom Pazaru

Dolaskom velikog broja Bošnjaka koji žive i rade u dijaspori gužve u ljetnjima danima su naročito izražene u Novom Pazaru i one su svakim danom veće.Kolone vozi...

U vazduhu polen od korovskih biljaka

Prema podacima Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novi Pazar, na osnovu merenja koncentracije alergenog polena u vazduhu, nastupio je period al...