Nacija

BANU osniva Klub mladih naučnika

Sarajevo, 27.01.2019. god.Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti je na redovnoj sjednici održanoj 26. januara 2019. godine donijela odluku o održavanj...