Sandžak HISTORIJA

Zločin u Šahovićima

Autor ove autobiografske knjige je Milovan Đilas (1911-1995), djed sadašnjeg gradonačelnika grada Beograda Dragana Đilasa, čiji je otac Nikola bio jedan od akte...

Šehidska priča

 "Rat, rat!" uzbuđen i na sav glas obavještava nas učitelj našeg sreza da je počeo rat i da je njemačka vojska blizu nas. Stiže i vijest da je kapitulirala...