Belgija

SDA na Briselskom Forumu

Novi Pazar, Belgija - U periodu od 14.-18. marta u Briselu se održavaju program Inkluzivnih lidera (Inclusive Leaders) namijenjen mladim ljudima, političarima, ...