188 godina Kučanskog džemata

5
105

Zapisao hadži Fadil M. Kardović, prof.

Osnovni motivi mog bavljenja ovom materijom, sadržani su u već osvjedočenim saznanjima da se sve što se pamti zaboravlja, a sve što se zapiše ostaje da se pamti, jer ko nema čega da se prisjeća, zalud je život živio. “Samo je pisana riječ vječna”.

U prvoj polovini XVIII vijeka, rožajsko područje naselili su Keljmendi, a zatim i muslimanska bratstva koja su izgnana iz Meduna i drugih krajeva Kuča. Rožaje, iako mala varoš, imala je dvije čaršije (mahale): Gornja ili Keljmendija i Donja ili Kučka, a svaka od njih imala je i svoje groblje.

Prema dostupnim podacima, Kuč Alija je iz Meduna 1670. godine došao u Rožaje i nastanio se na lijevoj obali Ibra, gdje je i umro. Njegov grob i danas postoji na sredini Kučanskog groblja, nedaleko od centralne kapije. Kada već pominjem groblje, treba istaći da se u Rožajama do nedavno strogo vodilo računa ko kojem džematu i plemenu pripada, pa prema tome, i u koje se groblje sahranjuje (kopa). Kuči se, od postanka pa do danas, sahranjuju (kopaju) u groblju u podnožju Bandžovog brda, takozvano “Kučansko groblje”.

U neposrednoj blizini Alijinog mezara, koji je prilično velikih dimenzija, bez nišana i ikakvih natpisa, ograđen velikim pločama od sige, nalaze se mezari bratstva: Fetahovića, Bećiragića, Ganića, Kamberovića, Hamzagića, Kardovića i Hadžića, što potvrđuje međusobno srodstvo ovih bratstava. Pomenuta bratstva su vakifi kučanskog groblja i osnivači kučanskog džemata. U vrijeme Bajrama ili kakvom drugom prilikom kada se zijareti mezarje, svi pripadnici pomenutih bratstava, najprije prouče “El-Fatihu” svom pretku Aliji, pa onda prilaze mezarima svojih najbližih. 

Foto: Mezar rahmetli Alije Kuča i njegovih potomaka

Neka je vječna hvala Allahu, koji Svom robu objavljuje Kur’an, da bi bio čitavom svijetu opomena. Allahu, učini da nam Kur’an bude drug na ovom svijetu, zagovorač na Sudnjem danu, svjetlo na putu, te putokaz i vodič ka dobrim djelima.

Prema nekim izvorima Kučanska džamija je 1830. godine sagrađena prilozima i dobrovoljnim radom Kučanskog džemata. Usmeni izvori govore da je Allahovom voljom i milošću, dio svog nasljedstva – zemljišta, za izgradnju džamije, uvakufio hadži Suljaga – efendija Kardović, mujezin i muslihun, koji je živio u kučanskoj mahali, današnjoj ulici “Mustafa Pećanin”. Tom prilikom je, kažu, pozvao džemat da započnu izgradnju džamije, obraćajući im se riječima: “I najduži put počinje prvim korakom”. Svojim iskrenim nijetom, nesebičnim trudom i zalaganjem ovaj vrijedni džemat sagradi ovu velelepnu džamiju, kojoj je malo sličnih u Crnoj Gori.  Sačuvana je do današnjih dana u približno autentičnom obliku. Položaj Kučanske džamije je u okviru centralnog dijela Rožaja.

Foto:Kučanska džamija

 Svojim stilom gradnje ona odslikava sredinu u kojoj se nalazi. Na njoj se može naći dosta drvenih djelova. Građena je od kamena sa drvenim hatulama. Kamen je vidljiv na fasadi a sa unutrašnje strane je omalterisana, ima visoki drveni krov pokriven šindrom i drveno munare. Imala je trijem sa drvenim stubovima, drvenom ogradom i vanjskim mahfilom na galeriji trijema, . Trijem je zatvoren 1983. godine. Na istočnoj strani džamije postojao je mekteb, koji je izgorio u požaru 1. februara 1870. godine, zajedno sa kardovskim hanom i dva dućana, ispod nje.

Džamija je u više navrata obnavljana sredstvima Kučanskog džemata. Danas se pored džamije nalazi zgrada u kojoj su smještene mektebske učionice, kancelarije Odbora Islamske zajednice i stanovi nekih službenika odbora IZ-e Rožaje i imama. Mnoge važne odluke koje su se ticale ovog džemata i šire, tipa, organizovanje zaštite od nasilnog pokrštavanja 1912. i 1913. godine, organizovanje odbrane Rožaja od napada četnika za  vrijeme II Svjetskog rata i sl. donosile su se u Kučanskoj džamiji ili ispred nje. Zbog svoje važnosti, ova džamija zaslužuje, čim se za to stvore uslovi, da se na prostoru ispred nje postavi spomen ploča rožajskim gazijama i šehidima na čelu sa Mula Jakup-efendijom Kardovićem, gdje im je i klanjano dženaze.

 Kučanski džemat, se dijeli u više bratstava i prostirao se sve do Crnče, tokom posljednjih 130 godina turske uprave u rožajskom kraju, pripadnici ovog džemata su imali istaknute funkcije u turskoj administraciji. Ahmed-efendija “Ganić-Hadžić-Vidić” je 1910. godine bio član turskog parlamenta sa tjelohraniteljem imamom Iljazagom Kardovićem. Od posljednjih pridošlih Kuča, smještenih u Biševu, potiče Šemsi-paša Biševac (Fejzagić-Čolović), glavni inspektor turskih trupa za Balkan početkom XX vijeka.

Kučanska džamija u svom vakufu posjeduje: Zakamena, šumu u Koljenu 11 ha i 70 a, livadu Zakameno 1,70 a, zgradu do džamije 195 m2, parcelu u Barmahali 6 ari, i pašnjak u Kalačima 78 ari.

Imami Kučanske džamije: Husein-aga ef. Fetahović, hadži Arslan-aga ef. Fetahović, Mula-Ahmet-aga ef. Kardović (drugi sin vakifa placa za Kučansku džamiju, hadži-Suljov, bio je imam i muslihun. Govorio je i pisao arapski, turski i albanski), Redžo ef. Bećiragić, hadži Mehmet ef. Kostić. Mula-Medo ef. Pećanin, rođen 1883.godine u Rožajama. Završio je mekteb i ibtidaiju u Rožajama, ruždiju i medresu u Đakovici. Govorio je i pisao bosanski, albanski, arapski, turski, a u književnosti se služio i perzijskim jezikom. Službu je od 1918.godine, obavljao kao imam matičar Kučanske džamije. Bio je vjeroučitelj-mualim u Rožajama – državni imam, postavljen dekretom Ulema Medžlisa iz Skoplja 1934. godine.

            Mula-Jakup-efendija Kardović, rođen 1869. godine u Rožajama, potiče iz porodice Ulema, od oca Mula-Ahmeta i djeda hadži Sulja, vakifa, mujezina i muslihuna. Prema saznanju, mula-Jakup efendija završio je mekteb i ibtidaiju u Bijelom Polju, ruždiju i medresu u Đakovici, a Islamski fakultet studirao u Skoplju. Kao jedan od, u to vrijeme najobrazovanijih ljudi u Rožajskom kraju, govorio je i pisao: albanski, makedonski, turski, perzijski, arapski, itaijanski i njemački. Radio je u Baranama kod Peći kao imam i predsjednik te nahije više godina. U Tutinu je bio Predsjednik opštine u dva saziva, gdje je stekao veliko prijateljstvo sa ljudima iz cijlog Sandžaka. Bio je imam matičar džamije biševske, mjesto službovanja Vuča od 1926. godine. Postavljen dekretom Ulema Medžlisa u Skoplju od 1934. godine. U Rožajama je radio kao matičar i vjeroučitelj u Kučanskoj džamij,i gdje je sa svojim džematom donio presudnu odluku o spašavanju vatana muslimanskog življa našeg kraja i okoline, o kome je napisano mnogo. Najuticajnija osoba u istoriji Rožaja, Branitelj Rožajskog kraja, Sjenice i Novog Pazara. O Mula Jakup-agi i njegovim podvizima su pjevali poznati epski pjevači – guslari  sa prostora Srbije, Kosova i Crne Gore: Međedović Avdo, Kurtagić Murat-aga Gazija, Ćorović Ašir-beg, Fetić Osman, Agić Besim i Ledinić Hajruš.

                                                           

            Mula-Daut ef. Mulalić, od oca Omera, rođen 1886. godine u Rožajama. Službovao je kao vjeroučitelj u Balotićima. Rješenjem Ulema Medžlisa u Skoplju od 1935. godine postavljen je za mualima sibijan mekteba u selu Vuča do 1945. godine, a od tada prelazi na dužnost imama Kučanske džamije u Rožajama.

            Iljaz-aga ef. Kardović, od oca Muja, rođen 1885. godine u Crnokopu. U službi je zastupao državnog imama Mula-Jakupa ef. Kardovića od 1938. do 1944. godine , a nakon toga bio je stalni imam džamije u Biševu. Završio je četiri razreda ruždije u Rožajama 1904. godine. Studirao Islamski fakultet u Istanbulu. Na dužnosti imama ostao je do 1952. godine.

            Hivzijaga ef. Kardović (1920-1989), završio medresu u Novom Pazaru. Od 1952. godine do 1957. godine radi kao imam Kučanske džamije u Rožajama. 1958. godine otišao u Skoplje a 1967. godine  u Tursku. Bio je aktivista Islamske vjerske zajednice Kučanskog džemata, dolazeći sa delegacijom iz Turske i držeći Hutbe džematu.

            Ramiz ef. Hot, prof. aktuelni imam ove džamije. Rođen 1956. godine u Bukovici, opština Rožaje. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1978. godine. Za imama Kučanske džamije u Rožajama postavljen je 1979. godine, a 1982. za vjersko-prosvjetnog referenta Odbora IZ Rožaje. Član je Sabora Islamske zajednice u RCG i drugih komisija Sabora. Pored imamske službe obavlja i službu Sekretara odbora. Čitav svoj radni vijek proveo je u Kučanskoj džamiji.

             Hidajet ef. Hadžić – imam Kučanske džamije u periodu 1981. – 1982.

             Rahman ef. Muhedina Nurković, rođen 1965. godine u Seošnici, opština Rožaje. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1985. godine. Postavljen je za imama Kučanske džamije u Rožajama 1986. godine. Član je odbora islamske zajednice u Rožajama, a obavlja imamsku dužnost po odluci odbora  u novosagrađenoj džamiji Ibarac kod Rožaja.

           Tokom čitavog vremena Osmanske vladavine na svim njenim područjima postojao je jedan vid okupljanja i vjerskog obrazovanja djece muslimana, a to su bili tzv. „Sibijan mektebi“ ili, kako ih je bošnjački narod u Sandžaku nazivao „mejtepi“. “Sibijan mekteb” kučanskog džemata je počeo sa radom kad i pomenuta džamija. Ovaj mekteb je bio zatvoren u periodu od 1918.-1925. godine, kada je Ministarstvo ponovo odobrilo njegov rad.

Pored imama, razvoju vjerskog života u mnogome su doprinijeli mujezini i Seiri-vaizi, mualimi Kučanske džamije: hadži Suljaga Kardović, Halilaga Bećiragić, Bejto Fetahović, (radio u Muftijstvu kao sekretar-djelovođa, turski vojni pitomac u Solunu), Salih Fetahović, Selim Fetahović, Jusuf Kardović, Abaz Kardović, Alija Topalović, Nailbeg Hajdarpašić, Šećer Hadžialijagić, Rustem Ganić, Ibrahim Bećiragić, Halim Bećirović, Hamdija Hadžimuhović, Šućro Bećiragić, Ćazim Čolaković, Sulejman Pećanin, Muhamed ef. Fetić, Redžep ef. Murić, Almir-Mican Škrijelj, Seiri-vaiz hafiz-Abdurahman ef. Kujević, Ramiz ef. Luboder, Glavni imam Rejhan ef. Hot, Ernad ef. Ramović, Muhamed Ramović, Sanel Škrijelj, Damir Skenderović, Bajram Mujević, Mualima Azra Šućra Bećiragić (rođena u Rožajama 1965.godine. Završila je tri razreda “Alaudin” medrese u Prištini 1985.godine. Godine 1986. postavljena je za vjerskog službenika, mualimu, u Rožajama. Prvi je ženski vjerski službenik na području ovog Mešihata), Mualima Nedžmija Hilma Lukač (rođena 1975.godine. Završila je srednju vjersku školu u Istanbulu 1996. godine. Postavljena je za vjerskog službenika, mualimu, u Rožajama 1999. godine. Danas je Nedžmija prvi doktor nauka Pedagogije na polju doprinosa islamskim vrijednostima iz oblasti pedagoških znanosti. Doktorirala je u Novom Sadu).    

1.Mula-Jakup Kardović 2.Ahmed “Ganić” 3.Mula-Medo Pećanin 4.Bego Fetahović 5.Jusuf Kardović 6.Šećer Hadžijalijagić 7.Abaz Kardović 8. Ramiz Hot

 

            ,,Autor umjetničke slike, Kardović Selver, praunuk Mula Jakupa-efendije Kardovića, želio je da prikaže da je tradicija važan činilac kulturnog identiteta, da je tradicija živa realnost, te da na taj način neke tradicijske vrijednosti želi učiniti trajnim, kao temelj, kao polazište za napredovanje u budućnosti. Selver, je u tome, uveliko uspio, sačinivši važnu sliku arhitekture, ljudi, ambijenta, načina odijevanja, koje će ostati kao poruka i podsjećanje mlađim generacijama, “slika govori više od hiljadu riječi”. Iz same slike se jasno razumije namjera i sugestija autora da, kao i svaki drugi narod, tako i bošnjački, iako je izložen uticajima okoline i modernosti, te raznim asimilatorskim procesima, on mora sačuvati svoj kulturni identitet i svoju tradiciju i ostati ono što jeste.”

Uz veliku podršku kučanskog džemata, do sada je organizovano više stotina akcija za pomoć humanitarnim organizacijama, za izgradnju, adaptaciju, čišćenje i uređenje islamskih objekata, pomoć siromašnim, samcima, muhadžerima za vrijeme ratnih dešavanja. U ponudi su bile svakorazne kućne potrepštine, polovne, ali još dobro očuvane i vrijedne stvari, a ponajviše  hrana, odjeća, obuća, dječije igračke, knjige i novčani prilozi. Poziv ka dobru, ukazivanje i opomena, trebaju biti stalne odlike vjernika, jer se time postiže Allahovo zadovoljstvo na stazi dobra.

Prvi polaznici mekteba kod Muhameda ef. Fetića, 1980. godina

 

            “Na kraju školske godine održani su završni ispiti u našem mektebu. Od 17 učenika, koliko ih je bilo upisano u ovoj školskoj godini, ispitima je prisustvovalo njih 16. U prisustvu roditelja i džematlija, učenici su pokazali zavidan nivo znanja o našoj vjeri Dinul-Islamu.”

            Tom prilikom imam i mualim Muhamed ef. Fetić, posebno je naglasio važnost redovnosti u pohađanju mekteba i apelovao na roditelje da ovoj svojoj roditeljskoj obavezi priđu, što je moguće ozbiljnije i savjesnije. Učenicima su podijeljeni prigodni pokloni i tako označen kraj školske godine.

RAMAZANSKI DJEČIJI KVIZ U ROŽAJAMA Avgusta 2012. godine

Ramazanski dječiji kviz u Rožajama

            U finalnom nadmetanju učešče je uzelo 33 ekipe i to gradski džemati: džemat Centralne džamije, džemat Kučanske džamije, džemat Bandžovo brdo, džemat Ibarac, džemat Suho polje, a od seoskih džemata u finalu su se pojavile ekipe iz: Donje Lovnice, Lučica, Koljena, Klanca, Sređana, Seošnice, Razdolja i Biševa. Kviz je osmislio, realizovao i moderirao Rejhan ef. Hot, sa  glavnim pomagačem –  svojom hanumom. Kako je i sam rekao, veliku podršku, razumijevanje i pomoć u svakom segmentu su mu ukazali Islamska zajednica, imami, a naročito studenti i učenici medrese koji su rasporedjeni na ramazanskoj praksi u našim džematima i njima se ovom prilikom srdačno zahvaljujemo.

            “Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ovaj ramazanski dječiji kviz realizuje i zaživi, moleći Allaha da on izraste u jednu lijepu tradiciju u našem gradu. Naravno, zahvala ide pored organizatora i donatora i svim učesnicima i njihovim roditeljima”.

            Muslimanski Omladinski klub Rožaje organizovao je džematski turnir u malom fudbalu na kojem je učestvovalo 8 ekipa iz rožajskih džemata. Prvo mjesto zauzela je ekipa džemat Kučanske džamije, drugoplasirana ekipa bila je džemat Bać dok je ekipa koja je predstavljala džemat Biševo zauzela treće mjesto. MOK Rožaje izrazio je zahvalnost svim učesnicima, a posebno našem studentu kasimskog univerziteta Ernesu Bibiću kao i Arminu Kardoviću koji su bili koordinatori ovih sportskih susreta.

            Kučanska džamija je i danas obasjana nurom, prihvata veliki broj džematlija za klanjanje svih namaza. Za 188 godina svog postojanja, Kučanska džamija je iznjedrila brojne, velike Rožajce koji žive i rade na svim kontinentima. Iz Kučanskog mekteba izašlo je nekoliko stotina  fakultetski obrazovanih ljudi, brojni poznati hafizi Kur’ana časnog, imami, seiri-vaizi, mualimi, hadžije, profesori, akademici, ljekari, pravnici, nekoliko desetina doktora nauka,  afirmisani književnici, slikari, sportski i kulturni djelatnici, čiji se rezultati rada mogu porediti sa dostignućima uspješnih ljudi iz drugih krajeva Crne Gore i šire.

            Prema zabilježenim podacima iz Rožaja i Kučanskog džemata hadž su obavila sljedeća lica, neposredno ili preko zastupnika (bedela) od 1850-2018 god.

1850 g. 1.Fetahović Arslan lično 2. Muković Fejzo lično, 1852 g. 3. Dacić Sejdo lično,  1867 g. 4. Dacić Hamza lično, 1875 g. 5. Dacić Zulje bedel, 6. Hadžić (Halilov) Šaćir lično, 1876.g. 7. Hadžić (Halilov) Jusuf lično, 8. Ganić Gano lično, 1877.g. 9. Sutović Smail lično, 1880.g. 10. Sutović (Sulejmanova) Fifa bedel, 11. Dacić (Sejdov) Sadik bedel, 12. Kardović Suljo lično, 13. Kardović Hasan lično, 1885 g. 14 Kardović Šaćir-aga-Salihagin lično 15. Balota Sefo 1888 g. 16. Hadžić (Sefova) Belka bedel, 17. Halilović Avdulah umro u Meki, 1890 g. 18. Nokić Delija lično, 19. Dacić (Halilova) Sulejma  bedel, 1897 g. 20. Muković Azem lično, 1908 g. 21. Mulalić Alija lično, 22. Kardović Smail lično, 23. Sutović Numan lično, 1910 g. 24. Bećiragić Omer lično, 25. Dacić Ramo lično, 26. Nurković Zenun lično, 1911 g. 27. Kurpejović (Ajdinov) Hilmo lično, 28. Balota (Sefov) Sadrija umro u Meki, 1932 g. 29. Balota (Sefov) Halit bedel, 30. Bećiragić Jakup bedel, 31. Zekić Džemail lično, 1968 g. 32. Nokić Džema bedel, 1969 g. 33. Kardović Fehim lično 34. Sutović (Avdov) Tahir bedel, 1970 g. 35. Višegrađanin Mehmed lično, 36. Višegrađanin Nurka lično, 37. Dacić (Bardov) Meta. lično, 38. Dacić (Kaplanov) Isljam bedel, 1971 g. 39. Dacić (Duljov) Sulja-Cuko lično, 40. Nikč Adem bedel, 1972 g. 41. Sutović Tahir bedel za  Nokić Murata, 1974 g. 42. Monić Haso bedel, 43. Dautović Hajriz. lično, 44. Ademagić (Isaha) Daut lično, 1976 g. 45. Hadžić Vejsel  lično, 46. Mehović (Mehov) Jonuz lično, 47. Nurković Medo lično, 48. Dacić (Bajrama) Numan lično, 1977 g. 49. Mulalić Daut lično, 1978 g., 50. Bećiragić (Šefkijin) Hasan lično, 1981 g. 51. Dacić Murat 1982 g. 52. Dacić (Muratović Mujo bedel, 1983 g. 53. Bećiragić Šefkija bedel, 1985 g. 54. Bećiragić (Hamzina) Aiša lično, 55. Fetić Mehmed lično, 1989 g. 56. Murić (Halitov) Sado lično, 57. Ramović (Abazov) Hazir lično, 58. Dacić Avdulj lično, 59. Seferović Halil lično, 60. Kardović Hilmo Ramov lično l990. g. 61. Kardović Hankuša Hadži Hiljmova lično 62. Kardović Hadži-Šućro Ramov lično, 63. Kardović Pajazit Ramov lično. 64. Kardović Vahida kćerka Ramova lično 65. Kalić Hasko lično, 1991 g. 66. Zukorlić (Iljaza) Fatima bedel, 1993 g. 67. Fetić  (Rizvanov) Ahmet lično, 68. Fetić  (Esadova) Fikreta lično, 69. Fetić Rifat lično, 1994 g. 70. Fetić (Rizvanov) Mustafa lično, 71. Bećiragić Hatidža lično, 72. Bećiragić (Jakupov) Omer  bedel. 1995 g. 73. Bećiragić (Jakupov) Hajro bedel, 74. Pepić (Hadrov) Alija lično, 75. Bošnjak (Hamov) Omer lično, 76. Fetić Rizvan bedel, 77. Šahman (Rasima) Mirza lično, 78. Fetić Zada bedel, 79. Višegrađanin Sabahudin lično, 80. Seferović Ćamila lično, 81. Kardović Hazbo Mustafagin  lično. 82 Hadžić Husein lično 1996 g. 83. Hadžić Harun lično, 84. Avdić Isljam lično, 85. Murić Jakup lično, 86. Murić Redžep lično, 87. Murić Rustem lično, 88. Murić Ragip bedel, 89. Pepić Hadro bedel, 90. Dacić Jusuf bedel, 91. Halilović Aljo lično, 92. Tahirović Ismet lično 1997 g. 93. Kurtagić Husein lično, 94. Fetić Osman bedel, 95. Kurtagić Raba lično 1998 g. 96. Kurtagić Huzeir bede, 97. Kurtagić Hamdija bedel, 98. Salihović Mehdija lično, 99. Demirović (Salihović ) Raza lično, 100. Dacić Taha bedel, 101. Bećiragić Šukrija bedel,  102. Kardović Asifa lično 1999. g. 103. Hot Ramiz ef. lično, 104. Kardović Nehad, Hadži Hazbov lično 105 Kardović Edina Hadži Nehadova lično. 106. Kardović Samir, Hadži Hazbov lično 2000. g. 107. hafiz Aziz Alili iz Zagreba bedel za Kardović Mustafagu 108. Košuta Rašit lično, 109. Košuta Nuho lično, 110. Mehović Redžep lično, 111. Mehović Dževahira lično,112. Bećiragić Hasan lično, 113. Avdić Ramiz lično, 2001.g. 114. Mašo Dedeić lično, 2002.g. 115. Hot Faruk lično, 116. Sadija Ljuca Hot lično, 117. Avdić Isljam lično, 118. Avdić Smail lično, 119. Bošnjak Merko lično, 120. Šaljić Mersudin lično, 121. Pitić Mustafe Irfan lično, 122. Zejnelagić Rešad lično, 123. Košuta Rašit bedel za Hanumu Havu, 124. Kardović Mersija hanuma Hadži Samirova lično. 125. hafiz ef. Abdurahman Kujević lično, 126. Muković Hakija lično, 127. Muković Enes-Beli lično,  2003 g. 128. Nurković Jupo lično, 129. Avdić Rifat lično, 130. hafiz ef. Abdurahman Kujević bedel za Ibrahima Fetahovića, 131. Sead Islamović bedel za Vasku Fetahović,  2004.g. 132. Sadija Ljuca Hot bedel za majku Zadu, 133. Omer Fetahović lično, 134. Adila Fetahović lično, 135. Rifo Ganić lično, 136. Nokić Zelnel lično, 137. Nokić Hadija lično, 138. Pepić Alija lično, 139. Pepić Ramiz lično, 140. Suljević Ramiz lično, 141. Kalić-Fetahović Šahza lično, 142. Ćatović-Fetahović Aiša bedel, 143. Kalić Sadika lično, 144. Kalić Daut bedel, 145. Zejnelagić Rešad bedel za oca Redža. 2005.g. 146. Luboder ef. Ramiz lično, 2006.g. 147. Umihana Hot Mujević lično, 148. Hot Mirsad lično, 149. Hot Mithat lično, 150. Husein Kurtagić lično, 151. Luboder Hajriz lično, 2007.g. 152. Hafiz Juso Agić bedel, 2008.g. 153. Murat Hajdarpašić lično, 154. Asmir (Šaban) Ledinić lično, 155. Faik Šaljić lično, 156. Suljić Mersudin lično, 157. Suljić Asmir lično, 158. Šaban Ledinić lično, 159. Kuč Hafiz sa 160. hanumom lično, 161. Ramiz ef. Luboder bedel za Hazbiju Luboder, 162. Saliha Agića bedel, 163. Umihanu Agić bedel, 164. Umer Hadžić bedel za majku, 165. Fatima (Husić) Kurtagić bedel za Amira Kurtagića, 2009.g. 166. Fatima (Husić) Kurtagić bedel za majku Umihanu Husić, 167. Klica Hajrudin lično, 168. Hasović Bajram lično, 2010. g. 169. Nehad Kardović lično, 170. Fatima (Husić) Kurtagić bedel za oca Muhameda Husića,  2011.g. 171. Ledinić Hajruš lično, 172. Šutković Ajeta Hidajet lično, 2012.g. 173. Kačar  Kardović Šehida bedel, 2013.g. 174. Reis Rifat ef. Fejzić lično, 175. Izeta Fejzić lično, 176. Agić Smajo lično, 177. Fazlić Omer lično, 178. Amer Hadžić lično, 179. Samra Hadžić lično, 180. Mehdija Dautović i snaha 181. Medina lično, 182. Dautović Hamdija i 183. Galja lično, 184. Amel ef. Dautović bdel, 185. Redžep Kurbardović lično, 186. Ifeta Kalač lično, 187. Ifeta Demić lično, 188. Avdija Kalač lično, 189. Hazbija Kalač lično, 190. Hafiz Murić lično, 191. Dedeić Mahmut bedel za oca Abdulćerimagu, 192. Ziljka Sutović lično, 193. Džemila Zejnelagić lično, 194. Ramiza Zejnelagić lično, 195. Eldin ef. Pepić bedel, 196. Jonuz Avdić lično, 197. Pajazit Ramović lično, 198. Rešid Sinanović lično, 199. Rahman ef. Kačar lično, 200. Haskovica Kalić lično, 201. Murić Hajran sa 202. kćerkom lično, 203. Murić Fejzo i 204. Fejzovica lično, 205. Salko Dacić lično, 206. Ćorović Muhamedovica lično, 207. Irfan Klica bedel, 208. Seid Klica bedel, 209. Jakup Murić, bedel za bijaču Altunu, 210. Suliić Šemsudin bedel za Dedeić Abdulćerimovicu Hanu, 211. Pitić Fehim lično, 212. Husein Kurtagić bedel za oca Hamdiju. 2014 g. 213. Hot ef. Rejhan bedel, 214. Kardović (Murata) Fadil lično, 215. Agić Redžep lično, 216. Kuč Muhamed lično, 217. Bralić Džemail lično, 218. Mujević Ramo lično, 219. Dacić Muhamed lično, 220. Kujević Mustafa lično, 221. Kalač Bajram lično, 222. Fetahović Erdžan lično, 223. Mujević Bajram (bedel za Halimu Dautović), 224. Seid Klica bedel za Nokić Zejnebu rođ. Agić, 225. Irfan Klica (bedel za rah. Agić Iljaza), 226. Mujević Zulfija lično, 227. Husić Adila lično, 228. Nokić Mahija lično, 229. Ćorović Kima lično, 230. Kurbardović Ćamila lično, 231. Husovć Ifeta lično, 232. Kalač Ajkuna lično, 233. Kalač Hajrija lično, 234. Avdić Sanija lično, 235. Ćorović Ajna (bedel za rah. Muhameda Ćorovića). 236. hafiz Kujević Abdurahman bedel, 2015 g. 237. Sait Mujević lično, 238. Šemsida Ademagić lično, 239. Rustem Murić lično, 240. Vehbija Kujević lično, 241. Ifeta Husović lično, 242. Nemka Dacić lično, 243. Hajra Sutović lično, 244. Harun Fetić lično, 245. Hilmo Nurković lično, 246. Avdija Dacić lično, 247. Sadrija Sako Dacić lično, 248. Sejdija Dacić lično, 249. Izet ef. Bibić lično, 250. Sanija Avdić bedel, 251. Amel Dautović bedel, 252. Ermin Murić bedel, 253. Irfan Klica bedel za Agić Fehima, 2016 g. 254. Dacić Hazir lično, 255. Agović Dženan lično, 256. Agović Senid lično, 257. Dautović Zećir lično, 258. Dautović Ruva lično, 259. Mujević Ismeta lično, 260. Luboder Ramiz ef. bedel za Etka Bralića, 261. Dautović Hamza bedel za Muja Pepića, 262. Dacić Nemka bedel za Braha Dacića. 2017 g. 263. Nezrina Dibranin lično, 264. Ermedin-Erko Kurpejović lično, 265. Bahta Škrijelj lično, 266. Mehdija Hot lično, 267. Rešad Košuta lično, 268. Redžep ef. Murić bedel, 269. Rejhan ef. Hot bedel, 270. Eldin ef. Pepić bedel, 271. Fahrudin Škrijelj lično, 272. Emira Kujević lično, 273. Rifko Avdić bedel za Ramizu, 274. Ismeta Mujević lično, 275. Fahrija Hot lično, 276. Kasim Murić bede, 277. Amra Murić lično, 278. Ermin Murić lično.

          Kučanska džamija, kao rijedak objekat iz perioda Osmanske vladavine koji je još sačuvan i predstavlja simbol stare arhitekture i gradnje u Rožajama i zaštitni je znak Rožaja, 2016. godine je od strane Ministarstva kulture Crne Gore – Uprave za zaštitu kulturnih dobara, proglašena za   kulturno dobro od nacionalnog značaja i interesa. Najdraža djela Allahu dž.š. su ona dobra djela  na kojima se istraje. Zasluga za ovaj status kučanske ljepotice, kao sakralnog objekta, pripada pokretačima inicijative za zaštitu Akademskom slikaru Aldemaru Ibrahimoviću i arhitektici Igbali Šabović, kao i kustosu Zavičajnog muzeja “Ganića kule” Rožaje Erdžanu Fetahoviću, Kučanskom džematu i svim dobrim ljudima i institucijama koji su na bilo koji način doprinijeli ovom uspjehu našeg grada i našeg Mešihata islamske zajednice Crne Gore. Molimo Allaha dž.š. da nagradi sve vjernike, njihove familije koje su ugradile sebe i dale nemjerljiv doprinos u organizovanju i viševjekovnom trajanju ove džamije i džemata. Da nas Allah dž.š. učvrsti na Pravom putu, da nas pomogne i olakša nam realizaciju naših daljih projekata. Bože naš, podari nam oprost i najljepše mjesto u Dženetul-Firdeusu, sastavi nas sa Allahovim Poslanikom Muhamedom s.a.v.s. i njegovom časnom porodicom, drugovima, sljedbenicima, šehidima, gazijama, našim roditeljima, mojom hanumom Fikretom, unukom Dinom i svim rahmetlijama. Bože naš, učvrsti sve sljedbenike Muhameda s.a.v.s. u dinu i imanu. Primi od Kučanskog džemata namaze, post, sadaku, sadakatul-fitar, zekat, kurbane, hadžiluke, učenje Kur’ana časnog, Ja-Sine, tevhid, mevlude, hatme i sva dobra djela kroz 188 godina njegovog postojanja, da Allah dž.š. bude zadovoljan sa ovim džematom do Sudnjega dana.  Amin!                                                                           


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

5 KOMENTARI

 1. Raduje me i ovo kazivanje , donekle zaokruzen zapis.
  Potomci bratstva Kuca, imaju samo poneka od kazivanja ili sjecanja na kazivanja nasih starijih.
  lijepo je zapisati.
  voljela sam da ponovo dodem u Rozaje i posjetim i hareme-mezarja…zdravlja.AminSvaki hajr u svemu.Amin
  SELAM-HANKUSA FEFIM-AGINA-HAMZAGIC

  0

  0
 2. Bravo Fadile, svaka cast
  Koliko malo ljudi znalo o kucanskom dzematu, rozajskim vodenicam, ganica kuli, bar mahalskoj cesmi a da nije tvojih tekstova.
  Potrazite na intrnetu i uvericete se sami!
  Puna podrska za sve sto radis
  Neslusaj komentare malih i malo pismenih ljudi, to je mahana nas rozajca da ne podnosimo tudj uspeh pa doboro unisavamo neznanje, pohlepom i gluposcu!
  Aferim za tekst, gazio!

  0

  0
 3. Podaci koji se konfrontiraju,zbirka lovackih prica kojom se iskrivljuje istina i istorija ,namjerno ili nenamjerno…iza javnog istupanja moraju postojati daleko potkrepljivije cinjenice ,ovako ispada Rozaje nastalo u Crnokrpama…nemoze se zaobici cinjenica o odbrani Rozaja 1940tih godina koja i utemeljena na lovackim aktivnostima i vjestinama jer su posljednji askeri i poznavaoci vojnih vjestina mnogo prije toga iscezli sa tih podrucja izvikani i nepravedno izetiketirani za jeftinije od dva duluma.Naglasavanje perioda od 1912 pa sve do dan danas usporedo sa nestajanjem duha i temelja na kojima je Rozaje pocivalo i nastajanje novog poltronskog imidza koji i dan danas vlada Rozajama uporedno stvaranje mitova i legendi je u ovom slucaju pozajmica iz komsiluka a ne osobenost Bosnjaka.Vrijeme uvazenog Zaima Azemovica i malo njih njemu slicnih iako zasnovano na skrtim podacima ali ogromnim dijelom istinitim je ocigledno proslo,nadamo se da ce Rozaje dobiti neke nove istoricare koji ce iznijeti istinu o Rozajama utemeljenu na cinjenicama a ne zeljama pojedinaca …Kupovinom imanja graditelja ili konfiskacijom nemoze se kupiti i istorija i pripisivati istima…uz duzno postovanje onima koji uvazavaju Boziju istinu i historiju onakvu kakva je Bogom dana…

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.