„Svaki naš političar trebao bi se uhvatiti za skut nekog od šejhova“

0
7

dr. hfz. Džemail ef. Ibranović

Intervju sa dr. hfz. Džemail ef. Ibranovićem

Uvaženi hafize Ibranoviću, možete li se ukratko predstaviti čitaocima našeg web magazina?

DR. HFZ. IBRANOVIĆ: Rođen sam 22.10.1966. godine, u selu Kazagići, opština Kiseljak. Nakon osnovne škole koju sam završio sa odličnim uspjehom, upisao sam Gazi Husrev-begovu medresu i završio je 1985. godine, također sa odličnim uspjehom. U JNA sam proveo 85/86 da bi nakon odsluženja vojnog roka upisao Islamski teološki fakultet 1986. gdje ću i diplomirati u septembru 1991. na temu „Naša orijentalistika u doktorskoj disertaciji dr. Ahmeda Smajlovića“. Krajem 1991. izlazim pred komisiju Rijaseta za hifz te sa hafiskom dovom u Carevoj džamiji 11.1.1992. godine, stičem zvanje hafiza. Oba zvanja stekao sam u toku rada u džematu Alihodže-Brajići u Biloj kod Travnika.

U toku rata bio sam aktivni učesnik odbrane BiH. Ranjavan, kako ste primijetili, i demobilisan sa činom kapetana. Sa ponovnim otvaranjem Elči Ibrahim-pašine medrese uključio sam se, od septembra 1994. do 2000. godine, na predmetu Kiraet. Izveo sam i jednu generaciju maturanata. Od juna mjeseca 1995. godine, prihvatio sam mjesto imama, hatiba i muallima u Sulejmaniji džamiji i na toj funkciji se i sada nalazim.

Nakon rata upisao sam postdiplomski studij koji sam okončao sa odbranom magistarskog rada na temu „Porodica Korkut i njen doprinos našoj kulturnoj baštini“ februara mjeseca 2002. godine.Već sljedećeg proljeća upisao sam doktorsku tezu na temu „Nakšibendijsko-halidijski tarikat i njegov utjecaj u Bosni“ čija je odbrana slijedila 2. jula 2008. godine. Uz diplomski rad, ove tri knjige čekaju na štampanje u boljim ekonomskim prilikama. U svakodnevnoj komunikaciji sa strancima koristim arapski i engleski jezik.

Stalni sam dopisnik porodičnog lista „Semerkand“ a povremeno pišem i za druga glasila vjerske, kulturne i naučne provinijencije. Uradio sam više recenzija na prevode ili originalne radove. Godine 1999. štampao sam „Tajne učenja Kur’ana” od Imami Gazalije, a 7 godina poslije sa grupom prevodilaca prevodio sam kapitalno djelo od istog autora „Oživljavanje vjerskih znanosti”.

Povremeno, kao predavač, gostujem i na radiju i TV stanicama, na većem dijelu BiH.
Oženjen sam, elhamdulillah, i imam petero djece. Najstarija kći Merjema je trenutno na drugoj godini FIN-a, a sin Jusuf je četvrti razred Elči Ibrahim-pašine medrese. Hadžera i Emina pohađaju sedmi, a Muhamed drugi razred osnovne škole.

Bošnjaci.Net: Aktivno ste učestvovali u odbrani domovine. Ranjavani ste. Imali ste cilj zbog kojeg ste se borili. Kako iz današnje perspektive gledate na ono što se desilo nakon završetka agresije?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
U tim ratnim danima bila je borba za opstanak. Rat je otkrio maske ljudi, nas Bošnjaka ali i naših komšija Hrvata i Srba. I danas kažem da sam kroz rat stekao prilično realnu sliku o svom narodu. Koliko li se samo tih duhovnih boleština uvriježilo u našem narodu, na osnovu čega sam razumijevao sva ta događanja po kur`anskom pravilu: „Zaista Allah neće izmijeniti situaciju jednog naroda, dok taj narod ne izmijeni sebe“. Uz sve belaje na koje smo nailazili bilo je i svijetlih primjera požrtvovanja našeg „Bošnje“ radi čije iskrenosti je zasigurno Milostivi spustio Svoju milost. Iako sam predosjećao da će sa mirom nastupiti borba za „dunjaluk“ nisam mogao predpostaviti da će se kretati u ovako okrutnom smjeru gdje čovjek postaje čovjeku vuk. Napomenut ću da sam ja bio u jednoj vjerničkoj jedinici gdje se praktikovala vjera i gdje su mladići-vjernici imali slične stavove. Nismo imali realnu sliku okruženja u kojem smo se nalazili jer vjernik je i opisan kao „pošten i naivan“. U pozadini, iza naših leđa, „polubraća“ su i prije završetka rata podijelila između sebe sve resore tj. vlast. Kada smo se vratili i sišli sa bosanskih brda, zatekli smo „Vlast“ koja je odmah počela prijetiti, obećavati, glumiti. Kasnije, sve ostalo je išlo „svojim tokom“ a što je i vama vjerovatno poznato.

Fotke iz arhive

Sa musafirima iz Jablanice u Travniku

Ibranović sa prijateljima u Turskoj

Sa džematlijama iz Čakića

Pred mihrabom Sulejmanije džamije sa Asimom Omanovićem

Bošnjaci.Net: Kako tumačite aktualna dešavanja u domovini?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Borba je nastavljena samo različitim sredstvima. Sve „komšijske“ opcije oko podjele Bosne su ostale. O njima se danas otvoreno govori i tako će najvjerovatnije ostati dugi niz godina dok Bošnjaci konačno ne ujedine svoju snagu oko zajedničkog programa čuvanja domovine Bosne i Hercegovine.

Bošnjaci.Net: Razuman insan nastoji spoznati svoju suštinu kako bi popravio svoje stanje. U kakvom se duhovnom stanju danas nalaze Bošnjaci?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Oni su u duhovnom rastrojstvu. Tragovi prošlog sistema -socijalizma i danas su itekako vidljivi jer nesmijemo zaboraviti da su čitave generacije odgojene u ateizmu. Ostao je isti način razmišljanja, metode rada i sl. Rat je doveo do jednog trenutnog otrežnjenja ali za promjene u ljudskim glavama potrebno je vrijeme, a to je proces koji traje. Ima razmišljanja koja idu dotle da tek sa promjenom generacija (njihovog fizičkog odumiranja) možemo očekivati bolje pomake u BiH.

Bošnjaci.Net: Kur’ansko pravilo je jasno definisano: Uzvišeni Bog neće izmijeniti stanje jednog naroda dok pripadnici tog naroda ne izmijene svoj odnos prema Dragom Bogu. Šta Bošnjaci trebaju uraditi kako bi popravili svoje stanje?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Staviti težinu na odgoj generacija. Mi danas imamo puno obrazovanih ljudi, ali vrlo malo odgojenih u čemu vidimo posljedice prošlog sistema. Radi ovakvog stanja događa nam se to da najobrazovaniji čine najveći kriminal u društvu jer poznaju „rupe u zakonu“ i to zloupotrebljavaju. O stvarnoj promjeni situacije i odgoju generacija imamo blizak primjer Turske. Nije bilo davno kada se nismo mogli lahko snaći u devalvaciji lire i nulama koje su izračunavane u milionima. Nakon dolaska na vlast odgojenih ljudi za vrlo kratko vrijeme Turska je postala ekonomska sila. Naravno, ovo nije moglo ići preko noći jer za odgoj jedne generacije valja utrošiti 30-40 godina, ali je valjan primjer kojeg svakako treba prepisati.

Bošnjaci.Net: Mnogi kazuju da ste vi dostojan nasljednik nekadašnje travničke uleme. Sa uvažavanjem se govori o vama. Vaše hutbe su slušane i izuzetno dobro prihvaćene. Kakvo je stanje u vezirskom gradu Travniku?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Opća situacija u Bosni odražava se naravno i na naš hal-stanje u Travniku. Danas je travnička čaršija puna banaka i apoteka. Kaže se „pametnom čovjeku je dovoljan išaret-aluzija“. Ni mi nismo u potpunosti imuni na novi trend ludila za lovom koji čovjeka čini robom drugom čovjeku. Zaista činim koliko mogu da ljudima ukazujem na pogubnost ovog trenda materijalizacije kako bi ostali one stare „Bošnje“, samilosni jedni prema drugima. Moj uvaženi šejh Čolić ef. Mustafa, dugogodišnji glavni imam u Jajcu, uobičavao je definisati našu situaciju riječima: „Socijalizam je ispirao ljudske glave idejom, a kapitalizam udara na srce kroz ljubav prema ovom svijetu i utoliko je on opasniji“.

Bošnjaci.Net: Poznato je da u islamu vlast nije privilegija nego emanet i obaveza. Izgleda da je politika danas najprofitabilnije zanimanje. Šta biste poručili bošnjačkim predstavnicima na odgovornim funkcijama?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Većina naših političara su učenici starog sistema koji su tokom rata „dobili“ kratku obuku o islamu. Odgojna strana islama skoro da im je nepoznata (uz časne izuzetke, naravno). Kao i već u spomenutoj Turskoj, držim da bi svaki naš političar morao se uhvatiti za skut nekog od islamskih duhovnjaka-šejhova kako bi imao protutežu u odnosu na materijalne izazove ovoga svijeta-dunjaluka. Danas dok ljudima kazujete npr. o h. Omeru i njegovom odnosu kao halife-vladara prema muslimanima i uopće okruženju, to se kod nekih graniči sa naučnom fantastikom. Uz časne izuzetke, danas naš susret, uleme i političara, najčešće je vezan za momente kada mi njima trebamo, a to je pred izbore ili uz neke vjerske ceremonijale.

Bošnjaci.Net: Koliko je Kur’an prisutan u životu Bošnjaka?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Rekao bih da se situacija razlikuje od sredine do sredine. Po nekom nepisanom pravilu Srednja Bosna ima danas taj oreol dinskog svjetla u odnosu na druge dijelove Bosne. I danas postoji adet ovdje u Travniku da se u kućama npr. porodično uči Jasin uoči petka i ponedjeljka i peče halva ili pravi neko slatko. Ja rezonujem da samom činjenicom kako nas je Gospodar Uzvišeni, Allah dž.š., sačuvao u ovom ratu, zasigurno u nama ima još dobrog kvaliteta kada je u pitanju očuvanje Njegove Riječi.

Bošnjaci.Net: Koji je najbolji način za pamćenje Kur’ana?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Svaki onaj koji uči Kur`an napamet vremenom razvija svoju metodologiju pamćenja ili kako to hafizi definišu „pravljenje prtine“ da ga zaborav ne bi zavio u nanose neponavljanja. Za učenje novih stranica preporučuje se vrijeme poslije sabaha jer u toku noći ljudska svijest se maksimalno odmori. Postoji i nafila za bolje pamćenje, a kod samog ponavljanja obično hafizi svaki dan ponove po jedan džuz, bilo to napamet ili makar gledajući. Za bolje pamćenje preporučuju se med i misvak.

Bošnjaci.Net: Okruženi ste mladim i perspektivnim saradnicima. Možete li za čitaoce našeg web magazina kazati nešto više o aktivnostima u vašem džematu?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Sa džematlijama, pored mekteba za djecu, organizujem kurseve za starije osobe: kur’ansko pismo-sufara i tedžvid – pravilno učenje Kur’ana. Svake godine organizujem studijsko putovanje sa starijim polaznicima po čitavoj BiH sa ciljem upoznavanja naših vjernika sa situacijama u kojima se nalaze naši muslimani, naročito u entitetu sa srpskom većinom, a ove godine smo otišli i do Turske što je ostavilo jake dojmove na naše džematlije.

Uz svakodnevne obaveze u Sulejmaniji džamiji već 10 godina aktivno vodim Nakšibendijsko-Halidijsku tekiju „Lončarica” gdje se okupljaju svi slojevi vjerničke populacije s ciljem njihove naobrazbe, vjerskog odgoja i dinskog druženja. Planiram, s Božijom pomoći, objediniti sve uzraste mog džemata, djecu u mektebu, omladinu u tekiji, a za starije, kako sam i naveo, organizujem kurseve. Uživanje je duhovno kad doživite da vaši učenici koji su danas srednjoškolci dolaze na sabah.

Bošnjaci.Net: Budući da ste vi u stalnom kontaktu sa ljudima šta biste posebno istaknuli kada je u pitanju rad imama?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Izravni kontakt s ljudima, upoznavanje ljudske čudi. Obzirom da je sve manje čudoređa među ljudima, ovaj posao zahtijeva mnogo sabura. Da bi se nešto moglo dati i prenijeti na nekoga valja to i posjedovati. Zato kićenje edebom-odgojem, tom pozitivnom energijom, prvi je imperativ u poslu nas imama.

Bošnjaci.Net: Na osnovu bogatog vlastitog iskustva možete li nam kazati koje osobine trebaju krasiti imama u današnje vrijeme?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Prije svega imam treba da voli svoj posao, da bude širokogrudan i otvoren prema svemu što je Allah dž.š. stvorio. Naš posao je poslanički posao i on podrazumijeva sve kušnje kroz koje su prolazili Allahovi poslanici i Njegovi miljenici, ali isto tako i počasti koje slijede na oba svijeta. Ovo nikad ne bi smjeli zaboraviti.

Bošnjaci.Net: Predavali ste u travničkoj medresi. Imate iskustva u radu sa mladima. Na koji način obrazovanje i odgoj mogu postati savršen spoj za onoga koji traga za znanjem i edebom?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Problemi omladine prije rata i danas, te njihove kušnje i izazovi nisu isti. Danas jedan mladić da bi došao do džamije mora proći pored stotine kafića i kakva sve iskušenja nefsanska treba savladati da bi pao na sedždu svome Gospodaru!? Svima nama trebaju dobri savjetnici-šejhovi, tako i mlad čovjek mora se udžematiti u nekoj halki jer samo znanje nije dovoljno u hodu kroz život. U halki-džematu čovjek zadobija edeb-odgoj, ispravlja svoje ružne navike i postaje vjere svoga brata. Ah, uz dobrog savjetnika mlad čovjek nikada ne bi išao „glavom kroz zid“, i zasigurno bi se čuvao nepotrebnih belaja!

Bošnjaci.Net: Šta musliman treba raditi kako bi dostojanstveno mogao hoditi stazama duhovnog usavršavanja?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Bez džemata musliman je u opasnosti kao i ovca koja se odvoji od svoga stada, odmah postaje žrtva vuka. Allahova ruka-milost je nad džematom i taj bereket je primjetan svuda na ovom svijetu gdje se čuva džemat. On je temelj-osnova. Za one koji žele duhovno da se više uzdižu, načiće sebi nekoga ko je duhovno odmakao u ovom pogledu tj. šejha i slijediti njegove upute. Samim razumom-logikom u spoznaji Istine može se preći tek dio puta.

Bošnjaci.Net: Kako bi musliman trebao isplanirati svoje vrijeme?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Naše vrijeme je isplanirano i omeđeno sa pet namaza i redovnim obavezama tj. svakodnevnim poslovima. Tu dodajemo „slobodno vrijeme“ za edukaciju, sport, jer je jako važno da se ljudskoj duši-nefsu ne ostavlja prazan prostor koji bi ona koristila za uživanja i grijeh. Zato, zaposliti se hizmetom, dobrovoljnim ibadetima-nafilama, jer „plodovi rastu na malim grančicama“.

Bošnjaci.Net: Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu za ovaj razgovor. Šta biste poručili čitaocima našeg web magazina?
DR. HFZ. IBRANOVIĆ:
Međusobnu samilost i dinsku ljubav razvijati, jer je toga danas najmanje, obzirom da su se „otvorili apetiti“ prema ovom prolaznom svijetu-dunjaluku pa su ljudska srca nisko pala. Ljudi se mjere prema lovi u džepu, položaju u društvu, vrsti automobila i sl., a to je karunovski pogled na svijet koga je Allah dž.š. protjerao kroz zemlju zajedno sa njegovim dunjalukom. Molimo Allaha dž.š. da nas pomogne na Pravom putu, da živimo i umiremo samo kao muslimani. Amin!

Izvor: Bošnjaci.net


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.