21. Novembar 2017

DFG68679

Trener Sam­bo klu­ba „Be­ra­ne” Žar­ko Jan­ko­vić, u okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je „Dan Gi­ni­so­vih re­kor­da“ u Tu­zli, obo­rio je ju­če Gi­ni­sov re­kord u di­sci­pli­ni ta­mi­ši­va­ri.

Jan­ko­vić je za sa­mo 9,74 se­kun­de po­lo­mio 82 si­po­reks plo­če dr­že­ći ja­je u ru­ci i ta­ko uzeo ti­tu­lu re­kor­de­ru Austri­jan­cu Adu Du­la­su.

Jan­ko­vić je bio je­di­ni pred­stav­nik Cr­ne Go­re na ovom tak­mi­če­nju.

– Ovo je bio te­žak za­da­tak, ali uz vo­lju i is­traj­nost pre­ma ci­lju uspio sam. No­vi svjet­ski re­kord je vra­ćen u Be­ra­ne. Hva­la svi­ma ko­ji su me po­dr­ža­li na ovom pu­tu – po­ru­čio je Be­ra­nac.

Ka­ko je ka­zao za CdM, osje­ćaj je iz­van­re­dan, ali ne pla­ni­ra pa­u­zu.

– Sli­je­de klupska tak­mi­če­nja i pr­vo je već na­red­ne sed­mi­ce u Plje­vlji­ma. U fe­bru­a­ru je ve­li­ki tur­nir u Vr­šcu, a u pr­voj ne­dje­lji mar­ta u Be­ra­na­ma se odr­ža­va IFC(In­ter­na­ti­o­nal Fig­htland Cham­pi­on­ship). U apri­lu bi­će održan Dan Gi­ni­so­vih re­kor­da „Mon­te­ne­gro 2018” – is­ta­kao je Jan­ko­vić.

(Dan)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles