Teme

U Sandžaku kakvo li je stanje?

Kako li je stanje u Pazaru?Nešto u redu a nešto u kvaru.A kakoje u Bijelo Polje?Nije loše a moglo bi biti bolje.A kakvo je stanje u Rožaje?Slabo se šta radi a p...

Novom Pazaru su potrebni tramvaji

Samo dvije tramvajske linije u Novom Pazaru opsluživale bi blizu 50.000 građana, ugasile 3-5 hiljada automobila i drastično smanjile pešačke gužve, spojile hist...

Sve je – OPTIMIZAM – je sve

Zahvala pripada Allahu, subhanehu ve te’ala, koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskreni...

Rođendanske muke Novog Pazara

 Vjerovatno smo svi mi vrlo često bili u prilici prilikom čestitanja rodjendana nekom našem prijatelju, dobiti odgovor, hvala ne slavim. Godinu dana stariji. Ne...

I dobra zemlja

Vijekovima odgonetaju ko sam, ko me je zasjemio na ovoj plodnoj zemlji punoj voda i zraka da mogu isklijati i raširiti se poljima uzduž kotline i ponaniž pet vo...

Misija ispunjena

Jedan po jedanDan po danGodina za godinomPadahu rakete ne znajući im se broj. Nestajaše ljudi ostavljeni bez mezarja. Nastaše rijeke tuge, okeani krvi; i mor...

Danilo Kiš baš kao Vladika Danilo

Ogromni napori vascijelog humanog i razumnog dijela čovječanstva da dobro nadvlada zlom, da čovjek čovjeku bude čovjek, da mir, blagostanje i napredak obuhvate ...

Moj brat Hazbija Kalač

Hazbiju Kalača upoznala sam lično 2011.godine prilikom intervjuisanja za portal Bošnjaci,Net, gdje sam, nakon odbrane vjeronauke u Bosni, volonterski bila angaž...

Laži Kasima Zoranića na štetu naroda

Ako se osvrnemo i pogledamo na prostor i pažnju koju nam Regionalna televizija Novi Pazar posvjećuje, skoro da osjetim potrebu da im se zahvalim.Pomenuta televi...

Gdje gledate kada govorite neistinu?

Održana je Skupština grada Novog Pazara, ‘najelitniji’ izabranici našeg društva su iznosili svoje stavove, grad je zablistao, nemamo više smeća na ulicama, nema...