Sjenica

Rijeka Grabovica u Sjenici sramota za grad

Na poziv građana Sjenice snimili smo dio rijeke Grabovice u centru Sjenice. Nekada čista rijeka danas predstavlja mjesto u koje se sliva odvodna kanalizacija i ...