Sandžak

TUGA U ROŽAJAMA – Djecu ostavili zbog gladi

Su­pru­žni­ci Go­ran Vu­ko­sa­vlje­vić i Ma­ri­na Gr­ba, ko­ji su osta­li bez so­ci­ja­le, do­ve­li su ju­če tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke u Cen­tar za so­ci­jal­ni...

Vijeće sudije Šefkije Đeševića u Višem sudu u Bijelom Polju osudilo je osmoricu optuženih iz Bijelog Polja, Plava i Berana zbog krivičnih djela kriminalno udruž...

Na budzetu višak šestoro

Nova Varoš - Od 173 „stalno“ zaposlena u opštinskoj upravi u Novoj Varoši i osam budzetskih lokalnih preduzeća i ustanova, višak je šestoro i oni će uskoro osta...

Zaplijenjeno oko 4.000 paklica cigareta

Poreska uprava Republike Srbije - Poreska policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova su, prilikom pregleda putničkog motornog vozila u Novom Pazaru, pronašli i...