Privreda

Asfaltirani novi putni pravci

Asfaltirani novi putni pravci U MZ Rača asfaltirano je 400 metara nastavka puta Kožara - Orlosjed. Asfaltirano je 500 metara asfalta na Glišinoj vodi, u ulici Ž...