Privreda

Pad julskih zarada u Sandžaku

Prosječne julske plate u sandžačkim gradovima iznosile su 35.338 dinara i bile su za skoro 13.000 dinara manje od republičkog prosjeka, pokazuju podaci Republič...