Politika

BDZCG: Bihoru potrebne korjenite promjene

Iz op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce sa­op­šti­li su da broj­ni po­ka­za­te­lji uka­zu­ju da je, u ci­lju sve­u­kup­nog na­pret­ka P...

Formiran Privredni savjet opštine

Nova Varoš - Opština Nova Varoš formirala je Privredni savjet kako bi unaprijedila institucionalnu podršku lokalnoj privredi i podstakla inače slabašnu privredn...

Novi konkurs čeka skupštinsku odluku

Iako je od poništavanja konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar prošlo više od 30 dana, novi konkurs još uv...