Gusinje

Glasali da Gusinje bude nova opština

Gusinje - Crnogorski parlament će se o predloženom vladinom zakonu o teritorijalnoj promjeni izjasniti na sjednici koja je zakazana za 26. februar. Predstavn...

Donacije za opštinu Gusinje

Gusinje - Pred­stav­nik Fon­da­ci­je „Gu­si­nje” za za­pad­nu Evro­pu Mu­rat Ju­le­vić po­zvao je za­vi­čaj­ce da svo­jim do­na­ci­ja­ma po­mog­nu po­če­tak ra­...

Gusinje da bude opština

Gusinje - Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila Predlog zakona o dopuni zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore u kojem je dodata opština Gusinje. ...

Gusinje osvanulo u snijegu

Gusinje - Danas je u Gusinju napadalo dvadesetak cm. snijeznog pokrivaca. Iako zna u ovom kraju da napada I mnogo vise, gradjani nijesu zateceni ili iznenad...

Gusinje će dobiti status opštine

Gusinje - Vlada je juče u četvrtak prihvatila inicijativu opštine Plav da Gusinje dobije status opštine. - Vlada je donijela odluku o prihvatanju te inicijat...