Evropa

Muftija Dudić na konferenciji u Istanbulu

U organizaciji Svjetske unije islamskih učenjaka i Predsjedništva za vjerske poslove Republike Turske (Diyanet), 6. i 7. novembra 2017. godine, u Istanbulu se o...

Ličina savladao Amerikanca u Njujorku

Cr­no­gor­ski kik bok­ser, Ro­ža­jac Ar­man Li­či­na ko­ji ži­vi u Bel­gi­ji, po­bje­dom teh­nič­kim no­ka­u­tom nad Ame­ri­kan­cem To­ma­som Si­mo­ne­ti­jem, o...