Društvo

TUGA U ROŽAJAMA – Djecu ostavili zbog gladi

Su­pru­žni­ci Go­ran Vu­ko­sa­vlje­vić i Ma­ri­na Gr­ba, ko­ji su osta­li bez so­ci­ja­le, do­ve­li su ju­če tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke u Cen­tar za so­ci­jal­ni...

Zelena pijaca – Kriza kako za koga

Mjesec juli nije pogodan za prodavce na Zelenoj pijaci, jer kako kažu, mnogi štede novac za ljetovanje. Mišljenja su podijeljena dok neki kažu da su na rubu egz...

Češka pomaže Centar za migrante u Tutinu

Ambasada Republike Češke u Beogradu pomoći će izgradnju novog Centra za migrante u Tutinu, rečeno je danas tokom posjete atašea za migracije Petra Tumana ovoj o...

Skup o poboljšanju položaja Roma

Položaj Roma u Novom Pazaru izuzetno je težak i ne razlikuje se mnogo od ostalih delova Srbije, rečeno je danas na Okruglom stolu “Javni forum– Zajedno za jedna...

Povećan broj pacijenata Hitne službe

,Oscilacije u temperaturi uzrok su povećanog broja pacijenata u Hitnoj Službi. Kako ističe načelnica ove službe Misala Islamović Aličković, pored hroničnih bole...